Perunan typpilannoitus

Typpi on tärkeä ravinne, joka kiihdyttää perunan kasvua. Suuria satoja tavoiteltaessa typpi varmistaa yhteyttämiseen tarvittavan lehtimassan.

Typen vaikutus kasvuasteittain

Kasvuaste Typen vaikutus
Istutus Alkukasvun kiihdytys
Taimettumisen jälkeen Lehtimassan kasvatus
Mukulanmuodostus ja kukinta Mukulan kasvun ylläpito

Typpilannoitustasot vaihtelevat lajikkeen, ilmaston ja käyttötarkoituksen mukaan. Myös lajikkeen aikaisuus, maalaji ja viljelyhistoria vaikuttavat typpilannoitusmääriin.

Perunan satovaste keväällä annettuun NPKS-lannoitukseen on hyvä. NPK-lannoitus, joka sisältää magnesiumin ja hivenravineet, antaa hyvän lähdön perunakasvustolle.

Kotimaisissa tutkimuksissa on todettu, että perunan typenotto on normaaliolosuhteissa yli lannoituksen eli perunan typpilannoituksen hyötysuhde on jopa yli 100 %.

Ylilannoitusta tulee varoa, sillä se aiheuttaa liiallista lehden kasvua, jolloin mukulankasvu kärsii. Oikean typpilannoitustason tietäminen on viljelijälle tärkeää.

Jaettu lannoitus antoi hyvän satovasteen Suomessa tehdyssä tutkimuksessa.

Ravinteet perunanviljelyssä

Lue lisää eri ravinteiden merkityksestä perunan viljelyssä.
Perunan typpilannoitustarve

Perunan typpilannoitus

Typpi on tärkeä ravinne, joka kiihdyttää kasvua. Suuria satoja tavoiteltaessa typpi varmistaa yhteyttämiseen tarvittavan lehtimassan.
Fosforin merkitys perunalle

Perunan fosforilannoitus

Fosfori on tärkeä ravinne perunan alkukehitykselle sekä juurten ja mukuloiden kasvulle. Fosfori tuottaa energiaa yhteyttämiseen sekä ravinteiden kuljetukselle.
Kalium perunalle

Perunan kaliumlannoitus

Laadukas perunasato tarvitsee kaliumia koko kasvukauden ajan. Kalium vaikuttaa veden kulkeutumiseen kasvissa. Perunan kaliumlannoitustarve vaihtelee Suomessa 120 - 200 kg/ha.
Rikin merkitys perunalle

Perunan rikkilannoitus

Rikki on tärkeä ravinne perunalle. Sen puutosoireet muistuttavat typen puutosoireita.
Boorin merkitys perunanviljelyssä

Perunan boorilannoitus

Hivenravinteista boorilla on suurin merkitys sadon onnistumiseen. Ravinnetta tarvitaan useisiin kasvin prosesseihin, erityisesti solujen jakautumiseen. Ilman booria solut eivät jakaudu oikein ja kasvupiste tuottaa epämuotoisia kasvin osa.
Magnesiumlannoituksen vaikutus perunalle

Perunan magnesiumlannoitus

Magnesiumilla on keskeinen rooli yhteyttämisessä, sillä magnesium on jokaisen viherhiukkasen keskusatomi. Se vaikuttaa myös sokereiden ja proteiinien tuotantoon sekä niiden kuljettamiseen mukuloihin. Magnesiumin puutokset sekoittaa helposti...
YaraVita-lehtilannoituksella hoidat helposti perunan mangaanilannoituksen

Perunan mangaanilannoitus

YaraVita-lehtilannoitus on paras tapa poistaa mangaanin puutos. Hoitamattomana se aiheuttaa yhteyttämisen heikentymistä ja siten sadonalenemaa.
Perunan sinkkilannoitus

Perunan sinkkilannoitus

Sinkki vaikuttaa typen hyödyntämiseen ja sinkin puutoksesta kärsivät kasvustot sisältävät vähemmän proteiineja. Sinkki vaikuttaa myös perunan tärkkelyspitoisuuteen.
Kalsiumin merkitys perunan viljelyssä

Perunan kalsiumlannoitus

Kalsium on soluseinän tärkeä rakennusmateriaali. Kalsiumin avulla perunan soluseinä on vahva ja kestävä.