Perunan sisäiset laatuvirheet

Toisinaan perunalla esiintyy erilaisia sisäisiä mätätauteja. Mätätaudeista esimerkkinä on ruskolaikku. Se tekee perunan sisälle epämääräisiä ruskeita laikkuja. Laikut aiheutuvat kuolleista soluista.

Lannoitus

Mukulan sisäiset laatuvirheet yhdistetään usein liian vähäiseen tai keskeytyneeseen kalsiumin saantiin. Erityisesti uudet ja laajenevat solut ovat herkkiä kalsiumin puutokselle. Kun kalsium on saavuttanut soluseinän, se ei enää liiku muihin soluihin vaan pysyy paikallaan. Siksi on tärkeää, että kalsiumia on saatavilla koko kasvukauden ajan. Liian alhainen kalsiumin saanti johtaa solujen romahtamiseen ja kuolemaan. Tämä ilmenee ruskeina laikkuina mukulan sisällä.

Kalsium

Perunan sisäisiä laatuvirheitä vähennetään riittävällä kalsiumlannoituksella. Kalsiumnitraatti multauksen yhteydessä tai mukulanmuodostuksen aikana parantaa kalsiumin saantia.

Perunan kuoren laatu ja taudinkestävyys paranevat huomattavasti, kun kuoren kalsiumpitoisuus on vähintään 0,15 %. Myös sisäiset laatuvirheet vähenevät. Kuoren analysointia käytetään joissakin maissa selvittämään johtuuko tautien esiintyminen sadon alhaisesta kalsiumpitoisuudesta. Pienikin ero kalsiumpitoisuudessa voi merkitä paljon sadon laadun kannalta.

Lue lisää kalsiumin merkityksestä perunalle

 

Boori

Boori on kalsiumin lisäksi tärkeä soluseinän rakenteen kannalta. Soluseinässä boori toimii pektiinien välisenä "sementtinä". Näin soluseinästä muodostuu säännöllinen ja vahva. Tämä parantaa perunan varastointiominaisuuksia.

Boori vaikuttaa myös kalsiumin saantiin, ja siksi boorin tarpeesta on huolehdittava.

Lue lisää boorin merkityksestä perunalle

 

Muu viljelytekniikka

  • Monokulttuurin välttäminen
  • Kastelu