Mukulan kuiva-ainepitoisuus

Mukulan kuiva-ainepitoisuus on tärkeä laatuominaisuus ruoka- ja teollisuusperunassa. Mukulat, joiden kuiva-ainepitoisuus on yli 18 - 20 %, mustelmoituvat helpommin ja hajoavat keitettäessä nopeammin. Toisaalta korkea kuiva-ainepitoisuus on tavoitteena esimerkiksi ranskanperunoissa. Ranskanperunoissa tavoitellaan 20 - 25 % kuiva-ainepitoisuutta. Ravinteista etenkin typpi, kalium ja magnesium vaikuttavat perunan kuiva-ainepitoisuuteen.

Typpi

Typpi on keskeinen ravinne varsiston kasvulle. Lannoituksen ajoitus on tärkeää, sillä pohjoisissa kasvuoloissa myöhään kasvukaudella annettu typpi pitää perunan kasvussa ja viivästyttää tuleentumista. Viivästynyt tuleentuminen laskee tärkkelys- ja kuiva-ainepitoisuutta. Tämä heikentää teollisuuperunan laatua.Typpilannoituksen vaikutus perunan kuiva-ainepitoisuuteen.

Liian myöhään annettu suuri typpilannoitusmäärä aiheuttaa kasvupyrähdyksen, jonka seurauksena mukulat voivat haljeta sisältä. 

Typen merkitys perunalle

 

Kalium

Perunan lannoituksessa käytetään aina kaliumsulfaattia, sillä kaliumsuolan sisältämä kloori laskee mukulan kuiva-ainepitoisuutta. Kaliumsulfaatin käyttö parantaa kuiva-ainepitoisuutta merkittävästi.

Kaliumin merkitys perunalle

 

Magnesium

Magnesiumin puutos vähentää tärkkelyspitoisuutta. Kokeissa on osoitettu magnesiumin positiivinen vaikutus mukulan kuiva-ainepitoisuuteen ja tilavuuspainoon.

Magnesiumin merkitys perunalle

 

Muut perunan kuiva-ainepitoisuuteen vaikuttavat tekijät

  • Lajikevalinta käyttötarkoituksen mukaan
  • Hyvälaatuinen siemenperuna
  • Vältettävä peltoja, joissa vesitalous on kehno
  • Kasvinsuojelussa huolehdittava etenkin rutontorjunnasta
  • Sadetus
  • Nostamalla perunat pian tuleentumisen jälkeen

Hyvä tietää perunanviljelystä

Perunapenkki

Perunalajit ja viljelyn perusasiat

Perunalajeja on maailmassa yli 3 000. Viljelyn tavoitteena on tuottaa käyttötarkoituksen mukainen laadukas ja suuri sato. Suomen sääolot ovat suotuisat perunan tuotannolle.
Perunan laatuvaatimukset

Perunan laatuvaatimukset

Perunanviljelyssä sadon laadulliset tavoitteet ovat yhä tärkeämpiä. Laatuvaatimukset ovat kiristyneet erityisesti ruokaperunamarkkinoilla.
Miten lannoituksella parannat perunan laatua

Miten lannoituksella parannat perunan lannoitelaatua

Perunan tärkeimmät laatukriteerit ovat mukulan sisäinen laatu, kuoren ominaisuudet, varastosäilyvyys ja keitto-ominaisuudet. Oikealla lannoitusohjelmalla vaikutetaan tärkeimpiin laatutekijöihin.
Ravinteiden tarve eri kasvuasteissa

Ravinteiden tarve eri kasvuasteissa

Eri kasvuasteissa peruna tarvitsee eri ravinteita, joilla vaikutetaan perunan satoon ja laatuun.
Perunan lannoituksen pääperiatteet

Perunan lannoituksen pääperiaatteet

Ravinteet annetaan mahdollisimman tarkasti sinne mistä peruna ravinteet ottaa. Myös oikea-aikaisuus on tärkeää, jotta taataan hyvä ja laadukas sato.
Maa- ja lehtinäytteet perunanviljelyssä

Maa- ja lehtinäytteet perunanviljelyssä

Perunanviljelyssä maanäytteiden tuloksilla on suuri merkitys. Esimerkiksi kaliumlannoitusmäärä vaihtelee jopa 100 kg/ha riippuen viljavuusluokasta. Yara Megalab -kasvianalyysin avulla lannoitusta voidaan tarkentaa vastaamaan kasvukauden tarpeita.
YaraVita-lehtilannoitus perunalle

YaraVita Solatrel -lehtilannoitteella merkittävä sadonlisä perunalle

YaraVita Solatrel -lehtilannoite tuo merkittävän sadonlisän etenkin viileinä keväinä, jolloin kasvin fosforin saanti on haastavaa.
Miten parantaa perunan kuoren laatua

Perunan kuorenlaatu

Tasapainoisella lannoituksella vaikutetaan kuoren laatuun. Kalsium vahvistaa kuorta, jonka johdosta kuori vastustaa tauteja paremmin. Myös boori, magnesium, mangaani, sinkki ja rikki ovat tärkeitä ravinteita.
Perunan ravinnetarve

Perunan ravinnetarve

Jokaisella ravinteella on kasvissa yksi tai useampi tehtävä, jota muut ravinteet eivät voi hoitaa. Tasapainoisen lannoituksen avulla saavutetaan hyvä ja laadukas perunasato.