Perunan laadun parantaminen

Perunan tärkeimmät laatukriteerit ovat mukulan sisäinen laatu, kuoren ominaisuudet, varastosäilyvyys ja keitto-ominaisuudet. Oikealla lannoitusohjelmalla vaikutetaan tärkeimpiin laatutekijöihin.

Mukulan laatu

 Loppukäyttäjän kannalta mukulan sisäinen laatu on aina tärkeää. Sisäisen laadun mittareita ovat esimerkiksi tärkkelyspitoisuus, keitto-ominaisuudet ja mallon virheettömyys.

Typpi edistää lehtien kasvua ja maksimoi tärkkelyssatoa. Fosfori ylläpitää mukulasadon kasvua ja vaikuttaa tärkkelyksen laatuun ja määrään. Kalium edesauttaa veden saantia ja kuiva-ainetuotantoa. Se vähentää myös mustelmoitumista käsittelyssä.

Kalsium vähentää sisäisiä laatuvirheita. Magnesium tehostaa fotosynteesiä ja boori takaa mukulan sisäisen laadun.

Kuoren laatu 

Virheetön kuori on tärkeä laatuominaisuus, sillä kuluttajat arvostavat houkuttelevan näköisiä perunoita. Yleensä kuoren huono laatu heikentää myös varastokestävyyttä.

Tasapainoinne lannoitus vähentää kuoren virheitä. Kalsium vahvistaa kuorta ja näin parantaa kuoren taudinkestävyyttä. Boori tehostaa kalsiumin vaikutusta, vähentää perunaruven ja muiden kuorivirheiden määrää. Sinkki vähentää kuorirokkoa. Rikillä saattaa olla vaikutusta hilseeseen ja rupeen.

Varastosäilyvyys ja keitto-ominaisuudet

 Koska perunoita varastoidaan pitkään, pitää ruokaperunan varastosäilyvyyteen kiinnittää erityishuomiota. Hyvin käsittelyä kestävät perunat säilyvät varastossa paremmin. Erilaiset käsittelystä johtuvat mustelmat ja kuoren virheet pilaannuttavat perunan varastoitaessa.

Ravinteista etenkin  kalium, kalsium, magnesium ja boori parantavat perunan säilyvyys- ja käsittelyominaisuuksia. Tasapainoisen lannoituksen avulla tuotetaan käyttötarkoituksen mukaista, laadukasta perunaa.