Perunatärkkelyksen määrä ja laatu

Peruna on yksi maailman tärkeimmistä tärkkelyksen lähteistä. Lajikevalinnalla on suuri merkitys perunan tärkkelypitoisuuteen. Myös lannoituksella vaikutetaan tärkkelykseen.

Ravinteiden vaikutus perunan tärkkelyspitoisuuteen

Typpi

Typpi on välttämätön ravinne kasvin kasvun kannalta. Lannoitusajankohdalla on suuri merkitys perunan tärkkipitoisuuteen. Pohjoisissa olosuhteissa liian myöhään annettu typpilannoitus kiihdyttää kasvua, eikä kasvusto ehdi tuleentua. Tämä laskee tärkkelyspitoisuutta.

 

 

Typen merkitys perunanviljelyssä

 

Fosfori

Fosforilannoituksella vaikutetaan perunan tärkkelyksen laatuun. Nostamalla mukulan fosforipitoisuutta tärkkelyksen viskositeetti kasvaa.

Fosforin merkitys perunanviljelyssä