Maa- ja lehtinäytteet perunanviljelyssä

Perunanviljelyssä maanäytteiden tuloksilla on suuri merkitys lannoituksen suunnittelussa. Esimerkiksi kaliumlannoitusmäärä vaihtelee jopa 100 kg/ha riippuen viljavuusluokasta. Yara Megalab -kasvianalyysin avulla lannoitusta voidaan tarkentaa kasvukaudella.

Jos maan fosforipitoisuus on luokassa huono-välttävä, kannattaa fosforilannoituksesta osa antaa sijoistuslannoituksena, osa starttilannoituksena suoraan mukulariviin ja vielä lehtilannoituksena kasvukaudella. Startti- ja lehtilannoitusta painotetaan viljavuusluokassa tyydyttävä-korkea. Fosforilannoitus ei ole tarpeen arveluttavan korkeassa luokassa.

Yara Megalab -kasvianalyysi perunalle

Yara Megalab -kasvianalyysi kasvukaudella on hyvä väline lannoituksen tarkentamiseen. Kasvianalyysi kertoo kuinka paljon kasvi on saanut ravinteita maasta. Sen avulla selvitetään miten mahdolliset ravinnepuutokset haittaavat kasvia näytteenottohetkellä.

Suomessa otetuissa perunan kasvianalyysinäytteissä esiintyy eniten fosforin-, boorin- ja kalsiuminpuutoksia. Myös typenpuutokset ovat yleisiä.

Miten perunan Yara Megalab -kasvianalyysi otetaan?

Näytteeseen otetaan noin kolmekymmentä nuorta, täysikasvuista lehteä. Yleensä mukaan lasketaan joka kolmas tai neljäs lehti latvasta laskien. Osa kasvinsuojeluaineista sisältää mm. kuparia, mangaania tai sinkkiä. Jos pellolla on tehty kasvinsuojelutoimenpiteitä, näytteet pestään.

Euroopassa hyödynnetään mukulankuoren kalsiumpitoisuuden määritystä. Kalsiumpitoisuuden määrittämisen avulla saadaan tietoa esimerkiksi perunansäilyvyydestä.