Perunan sadonlisäys

Peruna tarvitsee tasapainoisen lannoituksen häiritöttömään kasvuun. Myös lannoituksen ajoituksella on merkitystä.

Perunan sadonlisäysKäytännössä 35 tonnin perunasato tarvitsee 140 kiloa typpeä, 21 kiloa fosforia ja yli 200 kiloa kaliumia. Näiden ravinteiden lisäksi sadonmuodostukseen tarvitaan muutamia kiloja kalsiumia ja magnesiumia.

Osa ravinteista on sitoutuneena maaperässä, osa tarvitaan lannoitteista. Lannoitustarve vaihtelee maan viljavuuden, maalajin ja multavuuden, sekä viljeltävän lajikkeen mukaan.

Peruna tarvitsee ravinnemäärällisesti eniten kaliumia, typpeä ja fosforia.

Tasapainoisesta kevätlannoituksesta on huolehdittava, koska perunan ravinteidentarve on suurin kasvukauden alussa. Fosforin ja typen lisälannoitukset ajoitetaan kasvukauden alkupuolelle, koska ravinteiden tarve vähenee selvästi kukinnan alettua.

Lannoituksen ajoitus

Tasapainoisesta kevätlannoituksesta on huolehdittava, koska perunan ravinteidentarve on suurin kasvukauden alussa. Fosforin ja typen lisälannoitukset ajoitetaan kasvukauden alkupuolelle, koska ravinteiden tarve vähenee selvästi kukinnan alettua.

Perunan ravinteiden tarve on suuri kasvukauden alussa.

Testing Header

Testing main intro