Perunan mukulakoko

Perunan mukulakoko ja tasakokoisuus ovat tärkeitä laatuominaisuuksia niin ruoka- kuin teollisuusperunassakin. Lannoituksella ja muilla viljelyteknisillä toimenpiteillä voidaan suurentaa mukulakokoa.

Lannoituksen vaikutus mukulakokoon

Lannoitusohjelman valinnassa kannattaa huomioide ravinneratkaisun vaikutus perunan mukulakokoon. Ravinteistä typpi, fosfori, kalium, kalsium, magnesium ja mangaani vaikuttavat erityisesti mukulakokoon.

Typpi

Typpi on tärkeä ravinne perunalle, kun tavoitellaan korkeita satoja. Typpeä tarvitaan eniten lehtimassan ja mukulakoon kasvattamiseen sekä varmistamaan fotosynteesi.

Kevätlannoitus varmistaa lehtimassan nopean kehityksen. Myöhemmin kasvukaudella annettu lisätyppi auttaa pitämään lehdet vihreinä, lisäten satoa. Liian suuri typpilannoitus lisää lehtien kasvua mukulan kasvun kustannuksella. Runsas typpilannoitus erityisesti kasvukauden loppupuolella pitää kasvun päällä pitkään ja tuleentuminen viivästyy.YaraLiva Kalksalpeterin vaikutus perunan satoon

Suomessa perunan typpilannoitus kannattaa useimmiten jakaa niin, että vähintään 2/3 YaraMila-lannoitteista annetaan keväällä. Typpilannoitus täydennetään noin kaksi-kolme viikkoa taimettumisen jälkeen YaraLiva-kalsiumnitraattilannoitteella. Vielä perunan kukinnan aikana on mahdollisuus antaa pieniä määriä typpeä lehtilannoituksena, esimerkiksi KristaK kaliumnitraatilla.

Lue lisää typen merkityksestä perunalle

 

Fosfori

Kevätlannoitusfosforista on huolehdittava, jotta peruna ei kärsi fosforinpuutteesta mukulanmuodostusvaiheessa. Lehtilannoitusfosfori annettuna mukulanmuodostusvaiheen jälkeen lisää mukulakokoa.

 

Fosforia sisältävä YaraVita Solatrel -lehtilannoitus lisää mukulakokoa myöhästetyssä käsittelyssä.

Lue lisää fosforin merkityksestä perunalle

 

Kalsium

Tutkimuksen mukaan kalsium parantaa satoa kuivissa olosuihteissa.

Lue lisää kalsiumin merkityksestä perunalle

 

Magnesium

Peruna tarvitsee magnesiumia mukalanmuodostusvaiheessa. Jos magnesiumin saanti häiriintyy, mukulakoko ja sato jäävät pienemmiksi. Maissa, joissa magnesiumia on erittäin vähän, satotappio voi olla 15 %. Näillä lohkoilla magnesiumlannoitus on tehtävä vuosittain. 

YaraMila peruna- ja puutarhalannoitteet sisältävät magnesiumia. Useissa tapauksissa tämä magnesiummäärä riittää. Osassa Suomea, esimerkiksi Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan perunamailla, on erityistä puutetta magnesiumista ja ravinteen riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Jos magnesiumin puutosoireita ilmenee kukinnan loppuvaiheessa, on suositeltavaa tehdä YaraVita-lehtilannoitus.

Perunan magnesiumin ottoon vaikuttaa myös muiden kationien tasapaino, erityisesti kaliumin määrä maanesteessä. Liiallinen kaliumlannoitus aiheuttaa magnesiumin puutetta, sillä kasvi ottaa helpommin kaliumia, joka siis rajoittaa magnesiumin ottoa. Riski kasvaa kuivuuden vallitessa. Tällaisissa tapauksissa lehtilannoituksen on huomattu olevan tehokas tapa poistaa magnesiumin puutos.

Magnesiumlehtilannoitus nostaa perunan satotasoa

Lue lisää magnesiumin merkityksestä perunalle