Täydennyslannoituksen avulla saat suuren ja laadukkaan sadon

Tilalla syntyvä karjanlanta on arvokas ravinnelähde, joka tulee hyödyntää niin, että mahdollisimman vähän ravinteita hukkaantuu. Karjanlannan ja kierrätysravinteiden tehokas hyödyntäminen vaatii aina ravinnetäydennyksen YaraBela tai YaraMila -lannoitteilla, jotta saadaan hyvä sato. Tasapainoinen lisälannoitus keväällä varmistaa viljan ja nurmen tasaisen ravinteiden saannin koko kasvukauden ajaksi. Liian suuri orgaanisen lannoitteen määrä aiheuttaa kasvuston lakoutumista ja heikkoa fosforin ja kaliumin hyötykäyttöä. Yaran lannoitteiden avulla kotoiseen rehuun saadaan myös eläimille ja ihmisille elintärkeää seleeniä.