Kalium ja karjanlanta

Kaliumia tulee sian ja siipikarjan lantaa käytettäessä yleensä riittävästi viljoille ja öljykasveille. Nautakarjan lannat sisältävät paljon kaliumia suhteessa typpeen ja fosforiin. Näin ollen oikea käyttömäärä pitää katsoa myös kaliumlannoituksen näkökulmasta.

Nurmien lannoituksessa on tärkeää, että kalium riittää nurmen tarpeisiin. Nurmisato vie pellosta kaliumia 200–350 kiloa/hehtaari. Etelä-Suomen kaliumrikkailla mailla tai runsaasti varastokaliumia sisältävillä lohkoilla voi pelkkä karjanlannan kalium riittää nurmen tarpeisiin.

Sen sijaan Keski- ja Pohjois-Suomessa kaliumista on lähes poikkeuksetta pulaa suurillakin karjanlannan käyttömäärillä. Yksi parhaimmista kaliumlannoituksen riittävyyttä osoittavista mittareista on säilörehun kaliumpitoisuus. Jos se on 24–28 g/kg ka, niin nurmen kaliumlannoitus on kunnossa.

Nurmilohkojen tasapainoiseen lannoitukseen kasvukaudella sopivat runsaasti kaliumia sisältävät seleenipitoiset lannoitteet: