Sianlanta lannoitteena

Sianlannan käyttömäärä lasketaan lohkon fosforitarpeen mukaan. Korkeimmissa viljavuusluokissa kannattaa antaa kahden vuoden fosfori kerralla fosforitasausta hyödyntäen. Usein kaliumia tulee riittävästi, mutta matalilla kaliumtasoilla kaliumlannoitusta voidaan tarvita.

Parhaat täydennyslannoitteet sianlannalle ovat YaraBela Seleenisalpietari ja YaraBela Suomensalpietari. YaraMila Y 1 -lannoite on hyvä karjanlannan ja kierrätyslannoitteiden täydennyslannoite, kun fosforia ja kaliumista on myös puutetta. Hivenlannoitus kasvukaudella onnistuu helposti YaraVita-lehtilannoitteilla.

Sianlanta lannoitteena

Sianliete m3 (2,2-0,8-1,9)

TAULUKKO

Sian kuivikelanta m3 (1,2-2,8-2,8)

TAULUKKO

Sianlannan ravinnemäärät

TAULUKKO