Siipikarjanlanta lannoitteena

Broilerin ja kanan kuivikelannan lannoituskäytön voi suunnitella tarkasti hyödyntäen ympäristökorvausjärjestelmän viiden vuoden tasausta.

Siipikarjanlantaa käytettäessä voidaan antaa useamman vuoden fosforilannoitus kerralla, jotta lannan levitysmäärä saadaan riittävän suureksi levitystyötä silmälläpitäen. Fosforin viiden vuoden tasaus mahdollistaa broilerin ja kanan kuivikelannan lannoituksen suunnittelun tarkasti.

Siipikarjanlanta lannoitteena

Paras täydennyslannoite broilerin ja kananlannalle on YaraBela Seleenisalpietari. Hivenlannoitus kasvukaudella onnistuu helposti YaraVita-lehtilannoitteilla.