Naudanlanta lannoitteena

Naudanlanta on arvokas ravinnelähde, joka tulee täydentää optimaalisesti hyvän sadon ja tehokkaan ravinteiden hyväksikäytön saavuttamiseksi.

Naudanlanta nurmen lannoituksessa

Naudanlantaa pitää aina täydentää rikki-, boori- ja seleenipitoisella YaraMila tai YaraBela -lannoitteella, jotta kasvi saa tarvitsemansa ravinteet nopeasti käyttöönsä ja rehuun saadaan riittävästi orgaanista seleeniä eläinten tarpeisiin.

Naudanlanta lannoitteena

Naudanlannan käytössä tärkeää

  • Pitkällä aikavälillä se parantaa peltomaan ravinnetilaa ja multavuutta, kunhan vältetään pellon liiallista tiivistymistä
  • Ensisijaisesti se kannattaa levittää viljalle ja fosforitilaltaan heikoimmille lohkoille
  • Typpi on hidasliukoisessa muodossa. Siksi vähintään puolet typen määrästä tulee antaa täydennyslannoituksena
  • Siinä on vähemmän fosforia kuin muiden kotieläinten lannoissa
  • Se sisältää riittävästi kaliumia viljoille ja öljykasveille
  • Sen sisältämä seleeni ei ole kasveille käyttökelpoisessa muodossa
  • Mangaania ja booria on erityisen vähän