Rikki ja karjanlanta

Karjanlannassa on vain vähän kasveille käyttökelpoista rikkiä. Karjanlannan täydennykseen kannattaa käyttää rikkipitoista YaraBela- tai YaraMila-lannoitetta.

Rikin kokonaispitoisuus lannassa on noin 0,3–1,0 kiloa/kuutiossa lantaa. Siitä suurin osa on sitoutuneena orgaaniseen aineeseen, eikä kasvi saa sitä nopeasti käyttöönsä. Karjanlannan täydennykseen pitääkin käyttää rikkipitoista YaraBela tai YaraMila -lannoitetta. Rehuviljat ja nurmi tarvitsevat yhden kilon rikkiä, kun ne ottavat kymmenen kiloa typpeä. Öljykasvit ottavat kilon rikkiä jokaista 5 typpikiloa kohden. Erityisen paljon rikkiä on YaraBela Sulfan N26, S14 -lannoitteessa.

Rikki karjanlannassa