Kevätöljykasvien sato nousee lannoittamalla

Kevätöljykasvit vaativat tasapainoisen lannoituksen, siksi lannoitus tulee aina tehdä lohkon satotavoitteen ja viljavuustutkimuksen mukaan YaraMila-lannoitteilla.

Öljykasvien sato nousee lannoittamalla

Öljykasvien viljelyssä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota rikin, fosforin ja boorin riittävyyteen. Kevätrapsi on kevätrypsiä satoisampi, mikä kannattaa huomioida lannoitusta suunniteltaessa. Yara Kotkaniemen kokeissa kevätrapsin sato on noussut suurimpiin käytettyihin typpitasoihin asti.

Uudet satoisat lajikkeet tarvitsevat runsaasti kaikkia ravinteita. Lannoituksen voi tehdä joko kylvön yhteydessä kerralla tai jaettuna kasvukaudella. Jo keväällä kannattaa kasvin käyttöön antaa kaksi kolmasosaa kevätöljykasvien typpilannoituksesta, kaikki fosfori, kalium sekä pääosa rikistä sekä tarvittavista hivenistä.

Öljykasveille kylvön yhteydessä kivennäismailla suositeltava typen määrä on 100–120 kg/ha, runsasmultaisille maille riittää 80 kiloa. Pieni siemen ja hento taimi tarvitsevat sekä fosforia että kaliumia nopean alkukehityksen varmistamiseksi. Oikean YaraMila-lannoitteen käyttö varmistaa tasaisen kasvuston.