Öljykasvien tutkimukset

Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä tutkitaan lannoitteiden tehoa pellolla.

Öljykasvien tutkimukset

Yara Kotkaniemessä tehdään vuosittain noin 90 peltolannoituskoetta 3 300 koeruudulla. Ravinnetutkimusta on tehty Kotkaniemessä jo vuodesta 1961. Tutkimusaseman tehtävä on kehittää lannoitevalikoimaa ja lannoitusmenetelmiä vastaamaan entistä paremmin nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita.

Lannoitetutkimusta tehdään myös eri puolilla Suomea viljelijöiden pelloilla. Yara Suomen suositukset antavat varmuuden tuotteiden toimivuudesta Suomen kasvuoloissa.

Öljykasvien tutkimukset

Fosforin puute aiheutti satovajeen

Yara Kotkaniemen öljykasvien lannoituskoe tehtiin kesällä 2020 hyväkuntoisessa runsasmultaisessa maassa, jossa kosteutta riittää pitkään. Lohkon satotasot ovat korkeita, mutta huononlaisen fosforitilan takia fosforilannoituksella saadaan suuria sadonlisiä...
Kevätöljykasvien sato nousee lannoittamalla

Kevätöljykasvien sato nousee lannoittamalla

Kevätöljykasvit vaativat tasapainoisen lannoituksen, siksi lannoitus tulee aina tehdä lohkon satotavoitteen ja viljavuustutkimuksen mukaan YaraMila-lannoitteilla.
Uusista kevätrapseista lähes 4 000 kilon satoja

Uusista kevätrapseista lähes 4 000 kilon satoja

Suomessa viljeltävät kevätrapsit ovat osoittautuneet hyvin satoisiksi kenttäkokeissa. Lannoitus tulee suunnitella satotason mukaiseksi.
Kevätrapsille lisää hiveniä ja rikkiä kasvukaudella

Kevätrapsille lisää hiveniä ja rikkiä kasvukaudella

Kevätöljykasvit tarvitsevat runsaasti rikkiä tuottaakseen hyvän sadon. Kevätlannoituksessa tulee käyttää rikkipitoista YaraMila-lannoitetta, jotta kasvu lähtee hyvin alkuun.
YaraLiva Nitrabor paransi kevätrapsin satoa eniten

YaraLiva Nitrabor paransi kevätrapsin satoa eniten

Kevätrapsin lannoituskokeessa paras sato ja kannattavuus saatiin käyttämällä ruusukeasteella YaraLiva Nitrabor -lannoitetta.
Yaran lannoitusratkaisu tuplasi syysrapsin sadon

Yaran lannoitusratkaisu tuplasi syysrapsin sadon

YaraBela Suomensalpietarin ja YaraBela Sulfanin käyttö tuplasi kahden syysrapsilajikkeen sadot.
Fosforista puhtia öljykasvien kehitykseen. YaraMil Y 5 -lannoite tuotti suurimman rapsisadon.

Fosforista puhtia öljykasvien kehitykseen

Yara Kotkaniemen koetulos kasvukaudelta 2018 osoittaa, että YaraMila Y 5 tuotti suurimman öljykasvisadon.
Kylvölannoituksen merkitys korostuu kuivina vuosina, jolloin  ravinteet tulevat tehokkaammin käytetyksi sijoitettuna.

Hyvä rapsisato tasapainoisella lannoituksella

Kylvölannoituksen merkitys korostuu kuivina vuosina, jolloin ravinteet tulevat tehokkaammin käytetyksi sijoitettuna.