Fosforista puhtia öljykasvien kehitykseen

Yara Kotkaniemen koetulos kasvukaudelta 2018 osoittaa, että YaraMila Y 5 tuotti suurimman öljykasvisadon.

Fosforikokeessa käytettiin 120 kg typpeä/ha ja lannoitus tehtiin eri YaraMila-lannoitteilla niin, että typpitason pysyessä samana fosforilannoitusta lisättiin. Kaliumlannoituksessa oli myös tuotteista johtuvia eroja, lohkolla ei kuitenkaan ole kaliumin puutetta. Kokeessa rapsin siemenmäärä käytettiin 150 kpl/m2. Rapsin koelohko soveltuu hyvin fosforilannoituksen tutkimiseen, sillä sen fosforiluku on selkeästi punaisella.

YaraMila Y 5 -lannoite tuotti suurimman rapsisadon

Vertailussa olivat YaraMila Y 1, YaraMila Y 2, YaraMila Y 3 ja uusi YaraMila Y 5 ja niistä tulevat fosforimäärät (6, 12, 16 ja 28 kg fosforia/ha). Kuudella kilolla fosforia sato oli 2950 kg/ha ja 12 kilolla 3110 kiloa. Yli 3000 kilon öljykasvisadolla ympäristökorvauksessa on sallittua käyttää 32 kg fosforia/ha. Kokeessa 16 kilolla fosforia rapsin sato nousi 3240 kiloon/ha ja YaraMila Y 5 (28 kg P) 3470 kiloon. Kevätrapsin sato nousi selvästi fosforilannoitusta lisättäessä. 

YaraMila Y 5 -lannoitteella rapsista saatiin suurin sato. Koe tehtiin Yara Kotkaniemessä kasvukaudella 2018.


Valitsemalla lannoitteeksi ympäristökorvauksen mukaisen YaraMila Y 5 -lannoitteen, rapsin sato nousi 530 kg/ha verrattuna alimpaan fosforilannoitustasoon (YaraMila Y 1). Lannoituskustannus oli 75 euroa/ha korkeampi, mutta kun vähennetään lisäsadon arvosta ero lannoitteen hinnassa, panostus tuotti 114 euroa enemmän tuloa/ha. Laskelma on tehty syksyn 2018 hinnoin.