Uusista kevätrapseista lähes 4 000 kilon satoja

Suomessa viljeltävät kevätrapsit ovat osoittautuneet hyvin satoisiksi kenttäkokeissa. Lannoitus tulee suunnitella satotason mukaiseksi.

Trapper-kevätrapsin lannoitustapa

Paras sato saatiin Yara Kotkaniemen kokeissa jakamalla rapsin lannoitus kahteen osaan. Kylvön yhteydessä käytettiin YaraMila Pellon Y 1 -lannoitetta 370 kg/ha (100 kg typpeä) ja lisälannoitus tehtiin ruusukevaiheessa YaraBela Suomensalpietarilla 148 kg/ha (40 kg typpeä). Jos lohkolla on rikinpuutetta, kannattaa lisälannoitteena käyttää YaraBela Sulfania, joka sisältää 14 prosenttia rikkiä.