Kevätöljykasvien viljely

Uudet öljykasvilajikkeet tuottavat Suomessa yli 4 000 kilon sadon suotuisissa olosuhteissa. Viljelyyn kannattaa siis perehtyä, sillä kasvukauden aikainen tarkkailu ja tarvittaessa lisälannoitus varmistavat parhaan tuloksen.

Kevätöljykasvien viljely

Kevätöljykasvien nopeaan kasvuunlähtöön kannattaa panostaa, jotta pienestä siemenestä saadaan vahva taimi. Pellon pH:n tulee olla vähintään tyydyttävä ja maan hyvärakenteinen. Öljykasvit ovat hyviä esikasveja viljalle.

Sato

Öljykasvien satoon vaikuttavat satokomponentit ovat taimien määrä neliöllä, palkojen määrä/kasvi sekä siementen määrä ja paino. Näihin voidaan vaikuttaa kylvösiemenen laadulla, lannoituksella ja kasvinsuojelulla.

Kasvuston tiheydellä on myös suuri vaikutus satoon, sillä sato laskee liian tiheässä kasvustossa merkittävästi. Liian tiheässä kasvustossa valo ei pääse kevätöljykasvin alimmille lehdille ja palkoihin, minkä seurauksena ne kuolevat ennenaikaisesti. Liian tiheä kasvusto on myös herkkä lakoutumiselle ja kasvitaudeille. Lako voi laskea satoa eri syistä jopa 30 prosenttia. Kevätöljykasvien tiheydeksi suositellaan Suomessa 150–200 kpl/m2 ja syysöljykasvien enintään 50 kpl/m2. Ruotsissa on saatu huippusatoja 35 kpl/m2.

Suomen öljykasvisatoja on mahdollista parantaa nykyisestä vajaasta 2 000 kg/ha yli 3 000 kilon keskisatoihin lisäämällä lannoitusta ja parantamalla viljelytekniikkaa. Parhailta lohkoilta voi tavoitella yli 4 000 kilon hehtaarisatoja. Rapsi on noin 500 kiloa rypsiä satoisampi ja syysmuodot tuottavat noin 1 000 kiloa kevätkylvöisiä enemmän. Satotason huomioiminen lannoitusta suunnitellessa on siten erittäin tärkeää.