Kevätöljykasvien lannoitus

Kevätöljykasvien ravinnetarve poikkeaa viljojen tarpeesta. Kasvustoon sitoutuu suuri määrä ravinteita kesän aikana, jotka palautuvat varsien mukana maahan, mikä tekee öljykasveista hyvän esikasvin. Kevätöljykasvien lannoitustarve on siten selvästi siemensadossa poistuvaa ravinnemäärää suurempi.

Kevätöljykasvien lannoitus

Kevätöljykasvin lannoituksessa annetaan maasta puuttuvat ravinteet kasvin tarpeen mukaan. Oikealla lannoituksella sato nousee merkittävästi suuremmaksi, kuin ilman lannoitusta. Usein kokeista nähdään, että lannoitukseen panostettu euro saadaan kolme- tai neljäkertaisena takaisin.

Kasvuston kehittyminen vahvaksi tulee varmistaa oikein mitoitetulla typpi-rikkilannoituksena. Yara Kotkaniemen tutkimusten mukaan öljykasvit kykenevät hyödyntämään lannoituksen tehokkaasti. Jaetulla lannoituksella on saatu kokeissa noin 4 000 kilon sato käyttämällä keväällä 100 kg typpeä YaraMila-lannoitteena ja täydentämällä lannoitusta YaraBela Suomensalpietarilla 149 kg/ha (40 kg typpeä). Tarkimman lisälannoituksen voi tehdä Yara N-Sensorin avulla. Mikäli lohkon rikkitila on punaisella on syytä käyttää rikkipitoisempaa YaraBela Sulfania.

Tasapainoinen lannoitus on öljykasville vielä tärkeämpi kuin viljoille, sillä sen siemenessä on niukasti vararavintoa. Lannoitus kannattaa jakaa kahteen osaan, jotta saadaan paras mahdollinen hyöty annetuista ravinteista.