Ravinteiden merkitys kevätöljykasveille

Ravinteet ovat kaikkien kevätöljykasvien välttämättömiä rakenneosia. Jo yhden kasviravinteen puute alentaa öljykasvin kasvua, pienentää satoa ja viljelijän tuloja. Siksi on tärkeää, että kaikkia ravinteita on tasapainoisesti kasvin saatavilla kasvukaudella.

Ravinteiden merkitys kevätöljykasveille

Typpi parantaa satoa

Tarvittava typen määrä riippuu satotavoitteesta, esikasvista ja lohkon kasvukunnosta. Kasvukauden sääoloilla on myös suuri vaikutus käytettävän typen määrään. Typpilannoituksella kasvukauden alussa varmistetaan, että kasvuston lehtiala kehittyy suureksi. Lehdet sisältävät paljon hiilihydraatteja, jotka voidaan siirtää kehittyviin siemeniin. Viljelijän kannattaa seurata öljykasvin typpitasoja, jotta kasvusto ei lakastu liian aikaisin eikä litujen täyttymisvaihe lyhene. Liiallista typpilannoitusta tulee kuitenkin välttää lakoutumisriskin takia.

Fosfori tuo varmuutta öljykasvien viljelyyn

Erityisen tärkeää on riittävä fosforilannoitus viileinä ja kosteina keväinä. Kylmyys heikentää fosforin käyttökelpoisuutta ja kasvit kärsivät silloin herkästi fosforin puutteesta. Pieni siemen sisältää niukasti vararavintoa, siksi kaikkien ravinteiden tulee olla lähellä itävää siementä. YaraMila-rakeessa kaikki ravinteet ovat kasville käyttökelpoisessa muodossa. Starttifosforin käytöstä on havaittu olevan hyötyä. Viileinä keväinä kasvua voi edistää ruiskuttamalla kasvustoon YaraVita Starphos MnS -lehtilannoitetta juuriston vahvistamiseksi.

Kaliumilla luja ja terve kasvusto

Kalium vaikuttaa kasvuston rakenteeseen ja kestävyyteen lakoa ja kasvitauteja vastaan sekä ravinteiden ja yhteyttämistuotteiden kuljetukseen. Kaliumia on niukasti karkeissa kivennäismaissa ja turvemaissa. Lisäkaliumia voi antaa käyttämällä lisälannoituksessa YaraMila NK -lannoitteita tai pitkävaikutteista Yara Biotiittia.

Rikki on öljykasveille tärkeä ravinne

Rikinpuutos heikentää öljykasvien kasvua ja kukkimista. Rikin puutteessa myös litujen ja siementen määrä vähenee ja niiden koko pienenee. Koska rikki on entsyymien ja valkuaisten rakenneosana, rikillä on erittäin tärkeä vaikutus koko kasvuun. Rypsin siemenet sisältävät runsaasti rikkipitoisia aminohappoja. YaraBela Sulfan sopii hyvin öljykasvien lisälannoitukseen.

Hivenlannoitus turvaa hyvän sadon

Hivenravinteita kannattaa käyttää vakuutena hyvän sadon saamiseksi. Hivenpitoiset YaraMila-lannoitteet turvaavat hivenravinteiden saantia itämisestä asti.

Hivenlannoitusta suositellaan, kun viljavuustutkimus osoittaa hivenravinteen puutetta tai kun halutaan varmistaa rehevä kasvu hyvinä kasvukausina. Hivenlannoituksella voidaan myös vähentää kasvukauden aikaisen stressin vaikutusta. Ruusukevaiheesta alkaen öljykasveille suositellaan YaraVita Brassitrel Pro -lehtilannoitusta. Tuote on tehokas ja helppokäyttöinen, sillä sen voi yhdistää tuholaisruiskutuksiin.

Öljykasvit tarvitsevat booria enemmän kuin viljat. Kuoriaistorjunnan yhteydessä suositellaan YaraVita Bortrac -boorilannoitusta kukinnan tehostamiseksi.

Ravinteiden puuteoireisiin voit tutustua Yara CheckIT -sovelluksen avulla.

Lataa öljykasvien lannoitusohjelmat

Ravinteet

Lue lisää jokaisesta ravinteesta ja niiden merkityksestä kasveille ja eläimille.

Ravinteet