Rapsin lannoitus kasvukaudella

Kuivan kesän koetulos osoittaa, että kevään fosforilannoituksella on suuri merkitys rapsin sadonmuodotuksessa.

Kuivana kesänä rapsille paras lannoitusratkaisu oli YaraMila Y 5 kylvölannoitus. Koe tehtiin Yara Kotkaniemessä kasvukaudella 2018.Yara Kotkaniemen kevätrapsikokeessa tutkittiin lisälannoitusta kasvukaudella. Kevätlannoituksessa oli kaksi typpitasoa 120 kg ja 150 kg typpeä/ha, tuotteena YaraMila Y 5. Paras sato saatiin 150 typpikilolla 3390 kg/ha, kun lannoitus tehtiin sijoitettuna kylvön yhteydessä keväällä. Ero 120 typpikiloon oli yli 300 kg/ha.

Muina koejäseninä oli ruusukevaiheessa ja varrenkasvuvaiheessa tehdyt lisälannoitukset 30 kg typpeä/ha. Lisälannoitukseen käytettiin YaraBela Suomensalpietaria tai YaraLiva Nitraboria. Näiden koejäsenten sato ei yltänyt 150 kg kertalannoituksen tasolle, mutta ne ylittivät 120 kg typpeä keväällä saaneen koejäsenen sadon.

Kuivan kesän lannoitus

 Kylvölannoituksen merkitys korostuu kuivina vuosina, jolloin ravinteet tulevat tehokkaammin käytetyksi sijoitettuna. Merkillepantavaa on, että myös paras taloudellinen tulos tuli 600 kilolla YaraMila Y 5:ta. Näin ollen fosforilannoituksella näyttää olleen suurempi vaikutus, kuin annetulla typellä.

 Öljykasvien kylvölannoitukseen kannattaa siis panostaa.