Öljykasvien lannoitus

Koska öljykasvit vaativat tasapainoisen lannoituksen, tulee lannoitus tehdä aina lohkon satotavoitteen ja viljavuustutkimuksen mukaan YaraMila-lannoitteilla. Öljykasvien viljelyssä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota rikin, fosforin ja boorin riittävyyteen.

Öljykasvien lannoitus

Ravinteiden merkitys öljykasveille

Kevätrapsi on kevätrypsiä satoisampi, mikä kannattaa huomioida lannoitusta suunniteltaessa. Yara Kotkaniemen kokeissa kevätrapsin sato on noussut suurimpiin käytettyihin typpitasoihin asti.

Uudet satoisat lajikkeet tarvitsevat runsaasti kaikkia ravinteita. Lannoituksen voi tehdä joko kylvön yhteydessä kerralla tai jaettuna kasvukaudella. Jo keväällä kannattaa antaa kasvin käyttöön kaksi kolmasosaa kevätöljykasvien typpilannoituksesta, kaikki fosfori, kalium sekä pääosa rikistä ja tarvittavista hivenistä.

Öljykasveille kylvön yhteydessä kivennäismailla suositeltava typen määrä on 100–120 kg/ha, runsasmultaisille maille riittää 80 kg. Pieni siemen ja hento taimi tarvitsevat sekä fosforia että kaliumia nopean alkukehityksen varmistamiseksi. Oikean YaraMila-lannoitteen käyttö varmistaa tasaisen kasvuston.

Rapsi hyötyy korkeasta lannoituksesta

 

Lisätyppi- ja rikkilannoitus kasvukaudella

Öljykasvien lisälannoitus rakeisilla lannoitteilla tehdään ruusukevaiheessa tai varrenkasvun alussa. Jaettua lannoitusta käytettäessä valitaan täydennyslannoite, joka sisältää typpeä ja rikkiä maan rikkitilan mukaan. Lohkoille, joissa rikki on punaisella, suositellaan tavanomaista suurempaa rikkilannoitusta. Paras lannoite tällöin on YaraBela Sulfan -typpilannoite.

Parempi sato rapsista lisälannoituksella

 

Hivenlannoitus

Hivenlannoitusta suositellaan, kun viljavuustutkimus osoittaa hivenravinteen puutetta tai kun halutaan varmistaa rehevä kasvu hyvinä kasvukausina. Hivenlannoitus vähentää myös kasvukauden aikaisen stressin vaikutusta. Kirpparuiskutusten yhteydessä öljykasveille suositellaan YaraVita Brassitrel Pro -lehtilannoitusta.

Öljykasvit tarvitsevat booria enemmän kuin viljat. Kuoriaistorjunnan yhteydessä suositellaan YaraVita Bortrac -boorilannoitusta kukinnan tehostamiseksi.

Lue lisää boorista

 

YaraVita parantaa rapsin satoa

Anna-Kaisa Salovaara
Anna-Kaisa Salovaara
Viljat ja öljykasvit
Ravinteet

Lue lisää jokaisesta ravinteesta ja niiden merkityksestä kasveille ja eläimille.

Ravinteet