Boori

Koska boori on kasvissa melko heikosti liikkuva ravinne, sen puutosoireet ilmaantuvat ensin nuoriin lehtiin. Boorinpuutoksesta kärsivät tyypillisesti öljykasvit ja puusto. Boorin on ravinne, jota kasvit tarvitsevat läpi kasvukauden.

Kasvit ottavat booria maanesteestä boorihappona (H3BO3). Boori liikkuu kasvissa pääasiassa haihdutusvirtausten mukana, joten sen liikkuvuus kasvissa alaspäin on heikkoa, eikä se liiku vanhoista kasvinosista nuoriin. Jotta uudet versot kasvavat normaalisti, on kasvin saatava booria koko kasvukauden ajan. Boorin puute aiheuttaa monia anatomisia, biokemiallisia ja fysiologisia muutoksia kasvissa.

Tärkeä ravinne solukoissa

Boori on erittäin tärkeää nopeasti kasvavalle uudelle solukolle. Se säätelee solukon rakennetta ja vaikuttaa solujen erilaistumiseen. Boori on kalsiumin tavoin tärkeä ravinne soluseinän rakenteessa ja sen toiminnassa. Booria on paljon kasvin heteissä, emin luoteissa ja siitepölyhiukkasissa. Näissä kasvinosissa soluseinän muodostuminen ja hajoaminen on nopeaa. Boori on välttämätön siitepölyhiukkasten siiteputkien kasvulle, ja siksi tärkeä kukinnan onnistumiselle ja tasaiselle tuleentumiselle. Myös siemenen itämiselle boori on tärkeä ravinne.

Boorilla on välillinen vaikutus valkuaisten muodostumiseen. Booria tarvitaan nukleiinihappojen ja muutamien kasvihormonien muodostumiseen. Boori osallistuu myös sokerien kuljetukseen solun sisälle, hiilihydraattiaineenvaihduntaan ja proteiinisynteesiin.

Lohkon boorinpuutosriskiä lisäävät

  • Karkeat maalajit.
  • Korkea pH (heikkene yli 6.5:ssa).
  • Kuiva kasvukausi.
  • Kylmä ja märkä sää.

Boorin puutosoireet

Öljykasvit

Koska boori on kasvissa melko heikosti liikkuva ravinne, sen puutosoireet ilmaantuvat ensin nuoriin lehtiin. Boorin puutteessa öljykasveilla ylimmät lehdet ovat normaalia pienempiä, epämuodostuneita, poimuisia, hauraita ja usein tumman vihreitä. Lehtien reunoissa ja myös koko lehden alueella saattaa esiintyä kuolleita, tummia alueita. Myös kasvupisteet voivat kuolla. Varsissa ja juurissa voi esiintyä halkeamia. Kukkien kehitys häiriintyy ja tuleentuminen on epätasaista. Myös juurten kehitys on heikompaa.

Vaikka rypsi tarvitsee kasvukauden aikana booria vain muutamia satoja grammoja hehtaaria kohti, on boori öljykasveille erittäin tärkeä ravinne. Boorin puute vaikuttaa mm. kukintaan; kukintojen kärjet kuihtuvat, kuolleet terälehdet jäävät kiinni kukintoihin ja litujen kehitys häiriintyy. Myös varsien halkeilu pituussuunnassa ja lehtien hauraus ovat merkkejä boorin puutteesta. Kaikki ristikukkaiset kasvit ovat varsin herkkiä boorin puutteelle.

Viljat

Ohran kasvupisteet ovat kuolleet boorinpuutoksen takia. Viljojen boorin tarve on pienempää kuin öljykasveilla. Jos viljoilla käytetään booria sisältäviä lannoitteita, niillä harvemmin esiintyy boorin puutetta. Boorin puutteessa viljojen lehdet ovat epämääräisesti vääntyneitä, korret normaalia paksumpia ja usein kasvupisteet kuolevat.

 

 

Metsä

Monilatvaisuus on tyypillinen boorinpuutosoire männyllä.Boorin puutteessa latvakasvaimen silmut vaurioituvat tai kuolevat kokonaan. Sen seurauksena syntyy ohituskasvaimia, jolloin puusta tulee monilatvainen ja oksikas. Boorin puutoksen aiheuttamat kasvuhäiriöt voidaan poistaa ja ennaltaehkäistä booripitoisilla lannoitteilla.