Sydänmätä ja ruskolaikku

Sydänmätä ja ruskolaikku ovat tyypillisiä ongelmia kaaleilla ja lantulla. Viljelijän tulee huomioida ongelman ehkäisyssä erityisesti kalsium- ja boorilannoitus.

Kaali tarvitsee kalsiumia ja booria koko kasvukauden ajan. Runsas kalkitus kaalipelloilla pitää yleensä huolen kalsiumin saannista. Kuitenkin kevyillä maalajeilla on syytä harkita lisäkalsiumlannoitusta. Lannoitus voi olla myös tarpeen mailla, joilla kalsiumluku on tyydyttävä tai alle.

Sydänmätä ja ruskolaikku

Boorilannoitus on tärkeä osa kaalien lannoitusta erityisesti, jos maan pH on korkea ja booriluku on maassa alhainen. Kaaleille voidaan antaa booria kevätlannoituksen yhteydessä YaraMila-lannoitteina sekä kasvukaudella joko rakeisena YaraLiva Nitrabor -lannoitteena tai YaraVita-lehtilannoitteina. Lantun boorilannoituksessa korostuu maalannoitus ja erityisesti YaraMila-kevätlannoitteen sijoittaminen siemenrivin lähelle. Hajalevitetty kevätlannoite ei pysty turvaamaan lantun boorin saantia. Lehtilannoitteena annettu boori ei pelkästään riitä, sillä boori kulkeutuu heikosti lehdistä juureen. 

Boorin sijoituslannoitus estää ruskolaikun lantulla