Kaalin maa-analyysit

Kaalien laatua heikentää erilaiset taudit ja ravinnepuutteet, minkä seurauksena sadonmenetykset voivat olla suuria. Viljelyteknisin toimin ja lannoituksella voidaan hallita kaalikasvien terveyteen, laatuun ja satoon liittyviä haasteita.

Kaalin maa-analyysit

Kaali tarvitsee intensiivistä viljelytekniikkaa ja tasapainoisesti kaikkia ravinteita tuottaakseen laadukkaan ja suuren sadon. Kaalikasvien viljelyssä on erityisen tärkeää tuntea viljelymaan ravinnetila. Lisäksi ravinteiden saatavuus vaihtelee olosuhteiden mukaan suuresti. Siksi kaalikasvustoja on syytä seurata ja tehdä analyysejä myös kasvukauden aikana. Kasvien lehdistä tehty ravinneanalyysi paljastaa myös orastavan ravinnepuutteen, unohtamatta hivenravinteita. Ilman hivenravinteiden analysointia ei käytännössä voida tehdä hyvää kaalin lannoitussuunnitelmaa.