Kaalin nopea alkukasvu

Kaalin alkukehitys on oltava niin nopeaa kuin mahdollista. Tavoitteena on saada nopeasti suuri yhteyttävä lehtipinta-ala. Sadonmuodostuksen aikaan tehokasta yhteyttämistä on ylläpidettävä mahdollisimman pitkään. Häiriöt kaalin kasvussa, erityisesti alkukasvukaudella, alentavat kaalisatoa merkittävästi.

Kaalin nopea alkukasvu

Ravinteiden vaikutus kaalin alkukasvuun

Fosfori

Fosforin merkitys kaalin alkukehitykseen on suuri. Sen avulla kaali muodostaa vahvan juuriston, joka ottaa maasta kaikkia ravinteita tehokkaasti sekä ottaa vettä maasta mahdollisimman laajalta alueelta. Fosforilannoitus aloitetaan jo taimikasvatusvaiheessa. Ennen peltoon istutusta kannattaa kasvihuonelannoituksissa käyttää korkeafosforista lannoitetta. Sopiva lannoite on esimerkiksi Ferticare 10-52-17.

Typpi

Nopeasti kasvavat kaalilajit, kuten parsakaali ja kukkakaali, tarvitsevat runsaasti typpeä heti alusta asti. Hitaammin kehittyvillä kaaleilla, kuten keräkaalilla, typen tarve kestää pidempään. Typpilannoituksen jakaminen useampaan osaan on tärkeää typen saannin varmistamiseksi koko kasvukauden ajan.

Typpeä tulee olla riittävästi myös vanhemmissa lehdissä. Typpi siirtyy kasvissa aina uudempiin lehtiin, joten typensaannin vähetessä vanhojen lehtien yhteyttäminen heikkenee ja niiden vaikutus satoon on vähäinen. Mitä kauemman vanhat lehdet yhteyttävät, sitä suurempi sato voi olla.

Kalium

Kalium vaikuttaa kaalikasvien vesitalouteen. Ilman toimivaa nesteiden kulkeutumista kasvu on heikkoa. Kaliumin tarve on kaaleilla suuri, 2,45,1 kg/t. Ravinteen tarve kasvaa kasvukauden edetessä, joten kaliumia tulee antaa useasti kasvukauden aikana. Riittävä kaliumlannoitus lisää myös satoa kasvattamalla kaalin kasvimassan määrää ja kerän kokoa.

Kaliumin vaikutus keräkaalin sadon määrään

Kaliumin vaikutus kukkakaalin satoon