Kaalin laatuvaatimukset

Kaalin tiiviyteen, kerän kokoon, painoon, makuun sekä sadon väriin liittyvät vaatimukset vaihtelevat sadon käyttötarkoituksen mukaan. Lajikevalinnoilla voidaan vaikuttaa näihin ominaisuuksiin. Kuluttajat arvostavat kaalien tasaista kokoa, sadon puhtautta ja kaalikerien virheetöntä ulkonäköä.

Kaalin laatuvaatimukset

Ravinteiden vaikutus kaalin laatuun

Ravinteilla pystytään vaikuttamaan merkittävästi kaalien laatuun. Lannoittamalla oikein viljelijä aikaistaa sadonkorjuuta, vaikuttaa kerien rakenteeseen sekä ehkäisee erilaisia värivirheitä tai muita virheitä sadossa. Lannoituksella vähennetään myös tautien esiintymistä. Viljelijän tulee huomioida, että lannoituksella parannetaan myös kaalien varastosäilyvyyttä ja kauppakelpoisuutta merkittävästi.

Ravinnepuutokset selvitetään kaalista kasvianalyysin avulla. Kasvianalyysin tulosten perusteella vaikutetaan laatuun kasvukauden aikaisilla täydennyslannoituksilla.

Typpi

Typpi on sadon muodostumisen kannalta tärkein ravinne. Sekä uloimmissa lehdissä että kerän lehdissä tulee olla riittävä typpimäärä, jotta kerästä tulee tiivis ja tasainen.

  Kasvi Viikkoa istutuksesta sadonkorjuuseen Typen otto (kg N/ha) Typen otto päivässä
        keskiarvo maksimi
Nopeasti kasvavat kukkakaali 9–10 251–292 4 9.6
parsakaali 9–13

260–300

3.6 10.1
kyssäkaali 6–9 179 3.5 11.4
kiinankaali 8–11 195 4.3 7.6
Hitaasti kasvavat

 

lehtikaali 17–19 208–231 2 4.0
ruusukaali 20–27 423 3.2 6.3
punakaali 11–18 193–230 2.1 5.9
keräkaali (tuorem.) 9–19 208–270 3 7.1
keräkaali (varasto) 15–22 310–350 2.8 6.1
savoykaali 10–17 225–263 2.5 5.9

Typen vaikutus sadon väriin

Kalium

Kalium tehostaa kaalin vesitaloutta ja siten parantaa kasvua. Kaliumlannoituksen ansiosta kaalikerän paino ja hehtaarisato kasvavat. Typpi- ja kaliumlannoitussuhteen pitää olla oikea. Useimmiten lisälannoituksessa kannattaa käyttää YaraMila NK -lannoitetta. Kaliumin vaikutuksesta kerien välinen kokovaihtelu vähenee ja kerät ovat tiiviimpiä.

Kaliumin vaikutus kukkakaalin satoon

Rikki

Rikki on tärkeä ravinne typen hyödyntämisessä. Se on tarpeellinen kaalien aineenvaihdunnalle ja lehtivihreän muodostumiselle. Rikkiä annetaan kaalikasvustoon koko kasvukauden ajan muun lannoituksen yhteydessä.

Rikin otto keräkaalilla

Lisäksi rikkilannoitus lisää kaalin makeutta sekä parantaa sen prosessointi- ja terveysominaisuuksia. Rikkilannoitus tehdään ensisijaisesti kloorivapaalla YaraMila-lannoitteilla.

Rikin vaikutus kaalikasvien satoon

Muut ravinteet

Molybdeeni, sinkki ja mangaani parantavat kaalin makua lisäämällä kaalin sokeripitoisuutta. Erittäin suuri fosforilannoitus heikentää sinkin saatavuutta, joten ohjeiden ja säännösten ylittäviä fosforimääriä ei suositella. Sinkkilannoituksen voi varmistaa käyttämällä kloorivapaita YaraMila-lannoitteita sekä YaraVita-lehtilannoitteita.