Lehtipolte

Kaalien merkittävä ongelma on lehtipolte, joka kehittyy sadon muodostuksen lopussa ja vielä varastossakin. Lehtipoltteen oireet näkyvät kaalin sisälehdillä ja niitä ei näe ennen kaalin halkaisua.

Lehtipoltteen oireita punakaalilla

  • Kukkakaalilla ja parsakaalilla oireet näkyvät nuorimmassa lehdissä.
  • Kerivillä kaaleilla solukko hajoaa lähinnä sisemmistä lehdistä. Lehtipoltealueen koko vaihtelee oireen vakavuuden mukaan.
  • Kiinankaalilla lehtipoltteen oireet ovat aluksi pisteinä lehtien reunoilla. Pisteet kasvavat suuremmiksi tummiksi alueiksi.
  • Kukkakaalin lehtien reunat kuivuvat ja nuoret lehdet ovat epämuotoisia lehtipoltteen takia. Sadosta pitää poistaa lehdet, jotta kukkakaalin kauppakelpoinen ulkonäkö saavutetaan.

Ravinteiden puutokset

Kalsium

Kaalin lehtipolte johtuu kalsiumin tai boorin puutoksesta. Puutos voi johtua liian vähäisestä lannoituksesta tai ongelmallisista kasvuolosuhteista. Korkea ilmankosteus vähentää merkittävästi kalsiumin ja boorin kulkeutumista kasviin, joten pitkä, kostea sääjakso voi aiheuttaa lehtipoltteen oireita.

Myös merkittävä typen ylilannoitus voi aiheuttaa ravinne-epätasapainon, joka johtaa kalsiumin puutokseen tai lehtipoltteeseen. Tämä tulee huomioida erityisesti, jos käytössä on ureatyppilannoite.

Kalsiumin vaikutus kaalin lehtipoltteeseen

Kupari

Kaalin lehden reunoilta alkava kellastuminen ja solujen hajoaminen voivat johtua kuparin puutoksesta. Kuparin puutosta esiintyy erityisesti kasvin nuoremmissa osissa. Oireiden pahentuessa kaalin koko lehti muuttuu keltaiseksi ja ryppyiseksi.