Rikin puutos pahentaa

  • Happamat maat
  • Kevyet, hiekkaiset maat (huuhtoutuminen)
  • Matala orgaanisen aineen määrä
  • Huonorakenteiset, veden vaivaamat maat
  • Alueet, joissa on vähän teollisuuden päästöjä

Rikki on tärkeä

  • Rikkiä tarvitaan koko kasvukauden ajan
  • Tärkeä sadon muodostumiselle ja sadon laadulle ja määrälle
  • Vaikuttaa typen käytön tehokkuuteen