Typen puutos pahentaa

  • Hiekkaiset maat ja maat, joissa on vähän orgaanista ainetta
  • Emäksiset maat
  • Korkea typpitaso
  • Korkea kalsiumpitoisuus
  • Kylmä kostea sää
  • Kuivat kaudet

Boori on tärkeä

  • Boori parantaa soluseinän rakennetta ja vähentää lehtipolteen ja sydänämädän kaltaisia oireita
  • Lisää sadon laatua ja määrää