Magnesiumin puute pahentaa

  • Hiekkaiset maat
  • Happamat maat
  • Kaliumpitoiset maat
  • Maat, jotka ovat saaneet korkean kaliumlannoituksen
  • Kylmät märät kaudet

Magnesium on tärkeä

  • Tehostaa yhteyttämistä ja lisää sadon määrää
  • Parantaa varastointikestävyyttä