Rikkivety teollisuuslaitoksissa

H₂S teollisuuslaitoksissa

Saatko valituksia hajusta? Nyt on aika toimia!

Useiden teollisuudenalojen prosesseissa tai jäteveden käsittelylaitoksissa syntyy rikkivetyä. Rikkivetypäästöt aiheuttavat hajuhaittoja, joista tehtaan lähiympäristön asukkaat helposti valittavat. Lisäksi työntekijät altistuvat salakavalasti vaaralle; rikkivety on myrkyllinen kaasu.

Taistelu rikkivetyä vastaan: jo sadat teollisuuslaitokset käyttävät YaraNutrioxia

Yara on auttanut useita teollisuuslaitoksia Euroopassa ja muualla maailmassa taistelemaan rikkivetyä vastaan. Yara on kehittänyt ehkäisevän ratkaisun: YaraNutriox sisältää nitraatteja, joiden vaikutus on ehkäisevä ja pitkäkestoinen.

Todistetusti toimiva YaraNutriox tarjoaa täyden palvelun ja alhaiset kustannukset taisteluun rikkivetyä vastaan

 • Hallitse YaraNutrioxin kulutusta ja estä rikkivetypäästöt: asennamme toimipaikkaasi työkalut, joiden avulla pystyt hallitsemaan rikkivedyn ehkäisemiseen käytettyjen tuotteiden kulutusta
 • Pystyt valvomaan tuotteen ruiskutusta ja varmistamaan rikkivetyä ehkäisevän käsittelyn tehokkuuden reaaliajassa
 • Annostusta voi muuttaa verkon välityksellä, jolloin tuotetta kuluu vain tarvittava määrä
Rikhard Blomqvist
Rikhard Blomqvist
Myyntipäällikkö, Nitrates

Paperi- ja sellutehtaat

Paperitehtaista pääse joskus ympäristöön hajuja, jotka vaikuttavat naapurustoon. Hajuhaitat liittyvät usein tehtaan oman jätevedenkäsittelyjärjestelmän rikkivetypäästöihin. Myös kiertovedessä kasvavat mikrobit saattavat synnyttää hajuja. Sulfaattiselluloosan valmistuksessa syntynyt liete ja jätevesi on käsiteltävä, ennen kuin ne saa päästää tehtaalta. Paperi- ja sellutehtaissa syntyy runsaasti lämmintä, orgaanista ainetta sisältävää jätevettä, joka tarjoaa erinomaisen kasvualustan bakteereille. Paperi- ja sellutehtaan lietteet ja jätevedet saattavat vapauttaa ilmaan rikkivetyä, minkä seurauksena lähiympäristön asukkaat helposti valittavat hajuhaitoista.

Monet paperitehtaat ehkäisevät rikkivetyä YaraNutrioxilla

Vuodesta 1991 alkaen YaraNutrioxin rikkivetyä ehkäisevä vaikutus on auttanut useita paperi- ja sellutehtaita Euroopassa ja muualla maailmassa kamppailemaan rikkivety- ja merkaptaanipäästöjä vastaan. YaraNutriox on biologinen menetelmä, joka ehkäisee rikkivetyä ja sen aiheuttamia hajuhaittoja.

Merkaptaanit: nopea ja turvallinen ratkaisu

EcoNOx® on Yaran tarjoama ratkaisu pahanhajuisten kaasujen torjuntaan jäteveden käsittelylaitoksissa, teollisuussovelluksissa ja jätevesilietteen vedenerotusprosessissa. EcoNOx on nopea ja tehokas ratkaisu rikkivetyjen ja merkaptaanien käsittelyyn. EcoNOx on tehokas hapetin. Sen aktiivisia aineita käytetään ympäristösovelluksissa, kuten juomaveden, pintavesien ja maaperän käsittelyssä. EcoNOx parantaa flokkulanttien tehoa jätevesilietteen vedenerotusprosessissa. EcoNOx myös saostaa raskasmetalleja ja neutraloi muita aineita, kuten fenoleita.

Miten EcoNOx ehkäisee merkaptaaneja?

Rikkivetyä ja hajuhaittoja ehkäisevä käsittely sellu- ja paperitehtaissa:

 • laitoksen lieteputkiverkosto
 • hiutaloimissäiliöt
 • suodatinprässi
 • lietteen varastointisäiliöt

Lisätietoja paperi- ja sellutehtaiden merkaptaanien käsittelystä EcoNOxilla

Rikkivedyn haitat eivät rajoitu pahaan hajuun. Rikkivety on myrkyllinen kaasu, jolta laitoksen työntekijät on suojattava.

Optimoi rikkivedyn ehkäisemisessä käytettyjen tuotteiden määrät

Ratkaisun kustannukset määräytyvät ongelman laajuuden perusteella. Teknikkomme suunnittelevat asiakaskohtaiset ratkaisut ongelmien poistamista varten. Ratkaisu käsittää työkalut, joiden avulla ruiskutusta voidaan säädellä ja käsittelyn vaikutusta rikkivetyyn ja merkaptaaneihin tarkastella reaaliaikaisesti. Annostusta voi muuttaa kauko-ohjatusti, jolloin tuotetta käytetään vain sen verran kuin on tarpeen.

Hajuhaitat elintarviketeollisuudessa: Pahan hajun aiheuttaja saattaa olla rikkivety

Elintarviketeollisuuden jätevedessä on usein runsaasti biohajoavaa orgaanista jätettä. Jätevedenkäsittelylaitoksesta tulevat hajut ovat yksi monista elintarviketeollisuuden ympäristövaikutuksista. Rikkivedyn ja merkaptaanien aiheuttamia hajuhaittoja esiintyy varsinkin seuraavissa teollisuuslaitoksissa:

 • teurastamot
 • elintarviketehtaat
 • juomatehtaat.

Hajut vaikuttavat laitoksen lähistöllä asuvaan yhteisöön. Hajuhaitta saattaa liittyä rikkivetypäästöihin. Teurastamoilla sekä säilyke- ja einestehtaissa juuri jätevedet ovat se syy, miksi rikkivedyn ja hajuhaittojen ehkäisymenetelmät ovat tarpeen.

Monissa elintarviketeollisuuden laitoksissa rikkivetyä ehkäistään YaraNutrioxilla

Vuodesta 1991 alkaen YaraNutrioxin rikkivetyä ehkäisevä vaikutus on auttanut useita elintarviketeollisuuden laitoksia Euroopassa ja muualla maailmassa kamppailemaan rikkivetypäästöjä vastaan. YaraNutriox on biologinen menetelmä, joka ehkäisee rikkivetyä ja sen aiheuttamia hajuhaittoja.

Rikkivedyn haitat eivät rajoitu pahaan hajuun

Rikkivety on myrkyllinen kaasu, jolta laitoksen työntekijät on suojattava.

Optimoi rikkivedyn ehkäisemisessä käytettyjen tuotteiden määrät

Ratkaisun kustannukset määräytyvät ongelman laajuuden perusteella. Teknikkomme suunnittelevat asiakaskohtaiset ratkaisut ongelmien poistamista varten. Ratkaisu käsittää työkalut, joiden avulla ruiskutusta voidaan säädellä ja käsittelyn vaikutusta rikkivetyyn ja merkaptaaneihin tarkastella reaaliaikaisesti. Annostusta voi muuttaa kauko-ohjatusti, jolloin tuotetta käytetään vain sen verran kuin on tarpeen.

H₂S ja jalostamot

Hajut jalostamoissa

Rikkivedyn aiheuttamia hajuhaittoja on erityisesti öljynjalostamoissa:

 • terminaaleissa sijaitsevat säiliöt
 • meriveden valmistelualue
 • vesipaino
 • palonsammutukseen tarkoitetut vesisäiliöt.

Rikkivedyn PetroCare-käsittely öljynjalostamoissa

Since 1991, Yara, with its preventive process of H₂S developed specifically for petroleum activities, PetroCare, has assisted several refineries in their fight against releases of hydrogen sulphide. PetroCare’s biological treatment fights against H₂S to prevent the releases of this odorous gas. PetroCare also has an application in oil fields on and offshore.

Vuodesta 1991 alkaen petrokemianteollisuudelle kehitetyn PetroCaren rikkivetyä ehkäisevä vaikutus on auttanut useita öljynjalostamoita kamppailemaan rikkivetypäästöjä vastaan. PetroCare on biologinen menetelmä, joka ehkäisee rikkivetyä ja sen aiheuttamia hajuhaittoja. PetroCarea voidaan käyttää myös öljykentillä ja öljynporauslautoilla.

Keep your operational costs against H₂S under control: choose PetroCare

Ratkaisun kustannukset määräytyvät ongelman laajuuden perusteella. Teknikkomme suunnittelevat asiakaskohtaiset ratkaisut ongelmien poistamista varten. Ratkaisu sisältää työkalut, joiden avulla ruiskutusta voidaan säädellä ja käsittelyn vaikutusta rikkivetyyn ja merkaptaaneihin tarkastella reaaliaikaisesti. Annostusta voi muuttaa verkon välityksellä, jolloin tuotetta kuluu vain tarvittava määrä.