Rikkivetyjen ja hajuhaittojen ehkäisy YaraNutriox -ratkaisulla

Oikea annostelu ehkäisee hajuhaittoja

YaraNutriox ehkäisee rikkivetypäästöjä ja hajuhaittoja. Käsittelymenetelmän toimitus sisältää myös kattavat palvelut:

  • Rikkivedyn aiheuttamien hajuhaittojen lähde diagnosoidaan paikan päällä
  • Ehkäisykäsittely
  • Annostelun hallinta

YaraNutrioxin dynaaminen annostelumenetelmä tarkoittaa sitä, että käytät aina vain sen verran YaraNutrioxia, kuin tarvitaan hajuhaittojen ja työntekijöiden riskin altistua viemäriverkoston myrkyllisille kaasuille eliminoimiseksi.

Toisin kuin monet muut vastaavat liuokset ja tuotteet, YaraNutriox on vaaraton käyttää ja ehkäisee myös rikkivedyn syövyttävät vaikutukset.

Rikkivedyn (H₂S) kohdalla ehkäisy on parannuskeinoa parempi

Rikkivedyn muodostumiseen voidaan vaikuttaa monin eri tavoin:

Rikkivetypäästöjen eliminoiminen Rikkivetypäästöjen ehkäiseminen
  • Rautakloridi ja rautasulfidi poistavat viemärissä tai käsittelylaitoksella syntyneen rikkivedyn.
  • Nämä aineet ovat kuitenkin vaarallisia ja syövyttäviä.
  • Lisäksi niiden avulla saavutetut tulokset kestävät vain hetken: niiden teho kohdistuu vain jo muodostuneeseen rikkivetyyn, ja reaktiossa syntyy saostuma.
  • Yaran kehittämän YaraNutrioxin teho perustuu nitraattisuoloihin
  • Se on menetelmänä biologinen ja vaaraton
  • Toiminta on jatkuvaa: YaraNutriox ehkäisee rikkivedyn muodostumista vaikuttamalla suoraan sen lähteeseen.

Yara kehitti ja patentoi YaraNutrioxin 1990-luvulla rikkivedyn käsittelyyn. Nykyään sitä käytetään sadoissa toimipaikoissa Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. YaraNutriox on nitraattiliuos, joka toimii ennaltaehkäisevästi ja kestävästi. Se ehkäisee rikkivedyn muodostumista luonnollisesti ja vaikuttaa välittömästi jätevedenpuhdistamoiden viemäriverkoston ja teollisuuden jätevesilaitosten myrkyllisyyteen.

Rikhard Blomqvist
Rikhard Blomqvist
Myyntipäällikkö, Nitrates