Kestävä ruoantuotanto huomioi sekä ympäristön että kannattavuuden. Laadultaan ja määrältään hyvä sato on ratkaisu kestävään viljelyyn, sillä se vähentää ravinteiden huuhtoutumisriskiä, pienentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa viljelyn kannattavuutta. Hyvän sadon edellytys on maaperän hyvä kasvukunto ja riittävä ravinnetaso.

 

Hyvä sato sitoo hiiltä ja vähentää päästöjä

Suurimmat päästöt maataloudessa ovat peräisin maankäytöstä, joten on parempi viljellä tehokkaasti pientä alaa kuin tehottomasti suurta alaa. Huono sato lisää peltoalan tarvetta, eikä peltoalaa voida käyttää esimerkiksi biodiversiteettipalveluiden tuottamiseen.

Fosforin ja muiden ravinteiden huuhtoutumista voidaan vähentää huolehtimalla maan rakenteesta ja kasvukunnosta, hyödyntämällä täsmälannoituksen menetelmiä sekä kipsikäsittelyllä. Kipsi on tutkimuksissa osoittautunut tehokkaaksi vesiensuojelumenetelmäksi, jonka avulla fosfori pysyy pellossa kasvien käytettävänä ja poissa vesistöistä.

Kasvit sitovat kasvaessaan hiiltä. Siksi maatalous on metsätalouden ohella ainoa elinkeino, jossa hiilensidontaa voidaan lisätä. Maataloudessa tämä tapahtuu huolehtimalla pellon kasvukunnosta sekä tekijöistä, jotka vaikuttavat positiivisesti sadon määrään. Peltoon sitoutuvan hiilen määrää voidaan kasvattaa myös ottamalla viljelykiertoon mukaan runsasjuurisia viljelykasveja, kuten nurmia. Tuotteen hiilijalanjälkeä voidaan puolestaan vähentää tuottamalla hyvä sato, käyttämällä matalan hiilijalanjäljen lannoitteita ja hyödyntämällä uusia täsmälannoituksen menetelmiä.

Täsmäviljelyssä lannoitteita annetaan kasville juuri oikea määrä oikeaan aikaan. Täsmäviljely on järkevää sekä talouden että ympäristön kannalta. Täsmäviljelyratkaisuja hyödyntämällä mahdollisuudet suureen satoon paranevat. Hyvä sato sitoo enemmän hiiltä, ja osa sidotusta hiilestä jää maaperään.

Yara on ensimmäisenä lannoitealan toimijana Suomessa julkaissut tuotekohtaiset hiilijalanjäljet, jotka löytyvät lannoitevalikoimasta. Laskennassa on käytetty standardimenetelmää, jonka Fertilizers Europe on kehittänyt ja ulkopuolinen taho vahvistanut. Nyt julkaistut luvut ovat askel lähemmäksi koko ruokaketjun luotettavan hiilijalanjäljen selvittämistä.

Kestävän maatalouden edellytys on, että ravinteita voidaan käyttää kasvien tarpeiden mukaan hyvien satojen saamiseksi.

 

Yara Suomi tarjoaa kestävään viljelyyn

  • Suomen oloihin räätälöityjä, tutkimukseen perustuvia, matalan hiilijalanjäljen lannoitteita.
  • Kasvin tarpeisiin pohjautuvaa neuvontaa ja kasvikohtaisia viljelyohjelmia,
  • Tehokkaita työkaluja, innovatiivisia ratkaisuja ja uutta teknologiaa tasapainoiseen lannoitukseen
Traktori

Yaran lannoitteet perustuvat vuosikymmenien tutkimus- ja kehitystyöhön. Tuotteet ovat räätälöity haastaviin viljelyoloihin ja lannoitteilla on puhtaus- ja laatutakuu.

Lue lisää

Traktori

Yara on kehittänyt kasvikohtaiset ravinnesuositukset, jotka tähtäävät parhaisiin mahdollisiin satoihin ja tehokkaaseen ravinteiden käyttöön. Viljelijöiden käyttöön on kehitetty uusia teknologioita, joiden avulla ravinnetehokkuutta voidaan parantaa.

Lue lisää