Pidä peltosi puhtaana kadmiumista ja valitse Yaran lannoitteet

Pidä peltosi puhtaana kadmiumista ja muista raskasmetalleista. Valitse Suomessa valmistetut, laadukkaat lannoitteet.

Avainlippu takeena kotimaisuudesta

Avainlippu

Yaran Uudenkaupungin ja Siilijärven tehtailla valmistetuissa pelto-, puutarha- ja metsälannoitteissa on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-tunnus merkkinä kotimaisuudesta. Yara työllistää Suomessa suoraan noin 900 henkeä ja välillinen työllistämisvaikutus on noin 4 000 henkeä. 

 

Puhtaustakuu (kadmium ja muut raskasmetallit)

Olemme asettaneet Suomessa valmistetuille YaraMila-, YaraBela- ja Yara HeVi -lannoitteiden kadmiumille ja muille raskasmetallipitoisuuksille raja-arvot, jotka ovat huomattavasti Suomen lainsäädännössä määriteltyjä arvoja tiukemmat. 

Takuu ei koske muissa maissa tai muiden toimijoiden valmistamia lannoitteita. Ne noudattavat Suomen lainsäädännön raja-arvoja.

Käyttämällä puhtaita lannoitteita viljelysmaa säilyy puhtaana kadmiumista ja muista raskasmetalleista. Näin huolehdimme yhdessä puhtaasta suomalaisesta elintarvikeketjusta!

Lannoitteiden puhtaustakuu

Haitalliset raskasmetallit Yaran Puhtaustakuun raja-arvot lannoitteissa (mg/kg ka)

Suomen lainsäädännön asettamat raja-arvot (mg/kg ka)

(suluissa metsätaloudessa käytettävissä tuhkalannoitteissa tai niiden raaka-aineena käytettävässä tuhkassa)

Kadmium (Cd) alle 0,5 (12 mg Cd/kg P) enintään 1,5 (50 mg Cd/kg P, kun fosforia min 2,2%) (metsässä 25)
Elohopea (Hg) alle 0,2 enintään 1,0 (1,0)
Lyijy (Pb) alle 4 enintään 100 (150)
Arseeni (As) alle 5 enintään 25 (40)
Nikkeli (Ni) alle 20 enintään 100 (150)
Kromi (Cr) alle 20 enintään 300 (300)
Vanadiini alle 20 -
Kupari (Cu) - enintään 600* (700)
Sinkki (Zn) - enintään 1500* (4500)

* Sallitaan poikkeus, jos maassa todettu ravinnepuutoksia.

Kadmiumin enimmäismäärä

Suomen lainsäädännön mukaan kadmiumia saa levittää maa- ja puutarhataloudessa enintään 7,5 g hehtaarille 5 vuoden ajanjaksona annettuna. Maisemoinnissa ja viherrakentamisessa kadmiumia saa levittää enintään 15 g hehtaarille 10 vuoden ajanjaksona annettuna. Metsätaloudessa tuhkalannoitteita käytettäessä kadmiumia saa levittää enintään 100 g hehtaarille 60 vuoden ajanjaksona annettuna. Rajoite ei koske maisemoinnin ja viherrakentamisen maanparannusaineita eikä kasvualustoja.

Maanparannusaineiden puhtaustakuu

Haitalliset
raskasmetallit

Yaran Puhtaustakuun raja-arvot maanparannusaineissa (mg/kg ka)

Suomen lainsäädännön asettamat raja-arvot (mg/kg ka)

 

Kadmium (Cd) alle 0,5 enintään 1,5
Elohopea (Hg) alle 0,1 enintään 1,0
Lyijy (Pb) alle 15 enintään 100
Arseeni (As) alle 20 enintään 25
Nikkeli (Ni) alle 20 enintään 100
Kromi (Cr) - enintään 300
Vanadiini (V) - -
Kupari (Cu) - enintään 600**
Sinkki (Zn) - enintään 1500**

* Sallitaan poikkeus, jos maassa todettu ravinnepuutoksia.

Laatutakuu

Yaran lannoitteet ovat turvallisia, tasalaatuisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia. Tuotteet vastaavat tuoteselostetta, kestävät vähintään yhden vuoden varastoinnin ja ovat hyvin levitettäviä.

Tasainen levitys työleveyden mukaan

Laadukkaat lannoiterakeet ovat luovat perustan tasaiseen lannoitteiden levitykseen. Toimitamme kaikkien suurten lannoitteiden levityslaitteiden valmistajille näytteet levitystesteihin Siilinjärven ja Uudenkaupungin tehtaan lannoitteista. Saavuttaaksesi hyvän levitystuloksen, käy ennen levitystä tarkistamassa asetusarvot valmistajien sivuilta.

Valmistajien asetusarvot

Tarkista alla olevista linkeistä eri valmistajien asetusarvot optimaalisen levitystuloksen saavuttamiseksi:

Matala hiilijalanjälki

Yara käyttää uusinta teknologiaa lannoitteiden valmistuksessa. Esimerkiksi typpihappotehtaissa käytetään katalyyttejä, jotka vähentävät merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Yaran lannoitteiden hiilijanjälki on siten saatu mahdollisimman pieneksi.