Yara edistää kiertotaloutta

Kierrätysravinteet ovat osa tulevaisuuden ravinneratkaisuja. Yara edistää kiertotaloutta tutkimalla, tuottamalla ja kehittämällä kierrätyslannoitteita. Yara toteuttaa kiertotaloutta tehtaillaan hyödyntämällä kierrätettyjä raaka-aineita, sivuvirtoja ja hukkalämpöä.

Yara osallistuu kestävän ruoantuotannon kehittämiseen yhdessä viljelijöiden ja elintarviketeollisuuden kanssa tarjoamalla ratkaisuja, työkaluja ja osaamista resurssitehokkuuden parantamiseksi kaikessa viljelyssä. Myös kierrätysravinteet kuuluvat Tulevaisuuden ravinneratkaisuihin. Yaran strategisena tavoitteena on laajentaa tarjoamaa kasvavalle luomusegmentille palvellakseen kaikkia asiakassegmenttejä.

Suomessa Yara on tutkinut ja kehittänyt kierrätyslannoitteita jo usean vuoden ajan. Kehitystyön tuloksena vuonna 2019 Suomen markkinoille tuotiin uusi BIO-kierrätyslannoitesarja. Vuonna 2021 Yara osti kierrätyslannoitteita valmistavan Ecolanin. Kaupan myötä Yaran maa- ja metsätalouden tuotevalikoima ja osaaminen täydentyivät entisestään kierrätys- ja luomulannoitteiden osalta.

Yrityskaupan myötä Yaralla on nyt kierrätyslannoitteita valmistavat tehtaat Viitasaarella ja Nokilla. 
Yara tutkii kierrätysravinteita myös Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä ja on kehittänyt kierrätysravinteiden täydennysratkaisuja.

 

Sivuvirtojen hyötykäyttö

Tehtaillamme Siilinjärvellä, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa toteutamme tuotannossaan kiertotaloutta hyödyntämällä sivuvirtoja ja kierrätettyjä epäorgaanisia raaka-aineita.

Hukkalämpö

Tehtaillamme valmistetaan sähköä tuotannossa vapautuvasta prosessilämmöstä omiin tarpeisiimme. Lisäksi Siilinjärven taajama lämmitetään lähes täysin prosessien hukkalämmöllä.

Rikkihappotehtaan prosessien uudistuksen myötä lämpö otetaan tehokkaammin talteen ja energia tulee kaukolämpöverkkoon tuotannon sivutuotteena hiilidioksidivapaista energialähteistä.

Yaran tehtaat kuuluvat maailman energiatehokkaimpiin. Toimintaa kehitetään jatkuvasti ja Yaran Suomen tehtailla panostetaan prosessilämmön laajempaan hyödyntämiseen ja uusiin ratkaisuihin lämmön talteenotossa. 

Kipsi

Esimerkkejä sivuvirtojen hyötykäytöstä ovat fosforihappotuotannon sivutuotteena syntyvän kipsin käyttö tehokkaana maanparannusaineena sekä vesiensuojelumenetelmänä. Kipsi parantaa maan rakennetta ja sitoo fosforia kasvien käyttöön. Näin fosfori jää peltoon kasvien käyttöön, eikä siirry vesistöön.

Pasute

Pasutetta eli rautaoksidia syntyy rikkihappotuotannon sivutuotteena noin 250 000 tonnia vuodessa. Pasutetta hyödynnetään muun muassa terästeollisuuden raaka-aineena, ja sitä on toimitettu muun muassa Kiinaan.


Kierrätettyjen epäorgaanisten raaka-aineiden käyttö

Pyriitti

Suuren mittakaavan kiertotalousesimerkki on Pyhäsalmen kaivoksen rikastushiekasta hyödynnettävä pyriitti, jota käytetään Siilinjärven rikkihappotuotannon raaka-aineena. Yara hyödyntää rikastushiekasta saadun pyriitin myös kaivoksen sulkeutumisen jälkeen. Näin saamme tärkeää raaka-ainetta ja samalla tuemme kaivoksen vastuullista sulkemista Pyhäsalmen ympäristön kannalta.