Betonin seosaineen hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki on tärkeä mittari niin betonin tuottajille kuin betonia käyttäville urakoitsijoillekin. NitCal auttaa hiilijalanjäljen pienentämisessä. Hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen Yara käyttää tuotantolaitoksissaan viimeisintä tekniikkaa, kuten nitrofosfaattiprosessia, ja N₂O-määriä on voitu vähentää käyttämällä Yaran itse kehittämiä ja omistamia katalyyttejä.

Pieni hiilijalanjälki betonin valmistuksessa

Betoninvalmistajilta ja rakennusurakoilta vaaditaan yhä enemmän ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joiden hiilijalanjälki on pieni. NitCal on raaka-aine, joka vastaa nykypäivän ympäristöystävällisyysvaatimuksia. Betonin sitoutumista kiihdyttävän seosaineen erikoisnitraatit on valmistettu ympäristöä kunnioittaen.

Yara Porsgrunn

Yaran omissa laitoksissa sovelletaan nitrofosfaattia käyttävää tuotantoa. Näin tehdään esimerkiksi Porsgrunnin tuotantolaitoksessa Norjassa, jossa valmistetaan NitCal-lisäainetta. Yara on kehittänyt ja toteuttanut patentilla suojatun N₂O-katalyytin, jossa hyödynnetään pieniä, koboltista ja ceriumoksidista valmistettuja pellettejä.

Typpihappotehtaan korkeissa lämpötiloissa typpioksiduuli (N₂O) hajoaa typeksi ja hapeksi. Uusi tekniikka on käytössä paitsi Yaran omissa typpihapon tuotantolaitoksissa myös useiden kilpailijoiden tehtaissa. Tekniikan ansiosta Yara on onnistunut pienentämään hiilijalanjälkeään vähentämällä hiilidioksidipäästöjä 45 prosentilla vuodesta 2004 vuoteen 2010.

Betonin sitoutumista kiihdyttävän aineen hiilijalanjälki

Yaran N₂O-katalyyttitekniikka pienentää hiilijalanjälkeä, joka mitataan hiilidioksidipäästöjen määränä kalsiumnitraattikiloa (kiinteä) kohden. Kun Yaran tuotannossa hiilidioksidipäästöjä muodostuu vain 0,64 kg kalsiumnitraattikiloa kohden, on vastaava luku kilpailevissa typpioksiduulin (N₂O) käsittelyprosesseissa 1,0 kg.

Ilman N₂O-käsittelyä hiilidioksidipäästöjen määrä kalsiumnitraattikiloa kohden nousee 1,8 kiloon. Matalapäästöisten alusten käyttö auttaa pitämään hiilijalanjäljen pienenä sittenkin, kun mukaan on laskettu kuljetuksesta aiheutuvat päästöt.

Lisätietoja hiilijalanjäljestä saat myyntitiimiltämme.

Rikhard Blomqvist
Rikhard Blomqvist
Myyntipäällikkö, Nitrates