Betonin jäätymisen esto

NitCal® vastavaikuttaa jäätymisprosessiin edesauttamalla aikaisempaa betonin lämpötilan nousua ja täten lujuuden kehitystä. NitCalin avulla voidaan välttää kylmien olosuhteiden betonoinnin tyypillisiä haasteita, kuten alentunutta lujuutta ja kestävyyttä, mikrohalkeamia ja lohkeamia.

Kylmien olosuhteiden betonointi voi olla haasteellista

Kylmissä olosuhteissa ja pakkasessa vesi jäätyy ja estää betonin hydraatioprosessin. Kylmän sään betonointi on avustamattomana hidasta ja täten kallista. Syntyvä tuote on usein laadultaan heikkoa:

  • Peruuttamattomasti alhaisempi loppulujuus ja kestävyys sementtipastamatriisin hajoamisen vuoksi (kustannusongelma, terveys- ja turvallisuusongelmat)
  • Jääkristallit vahingoittavat betonia aiheuttaen mikrohalkeamia ja aukkoja. Tämä johtaa betonin pinnan irtoamiseen hiutaleina paineen alaisena
  • Lohkeamisia, suurempien palojen irtoamista pinnasta johtaen ohuiden halkeamien ympäröiviin koloihin ja kraatereihin
  • Ohjeistukset edellyttävät jäätymisen estämistä kunnes betoni saavuttaa 5 MPa puristuslujuuden.

Jäätymisenestotuotteet estävät vettä jäätymästä ennen hydraatioprosessia tai sen aikana. Tämä voidaan saada aikaan:

  1. Alentamalla veden jäätymispistettä suolapitoisuutta lisäämällä
  2. Nostamalla betonin lämpötilaa

Riittävän reaktiivisuuden ja veden saatavuuden varmistamiseksi lämpötilan tulee olla vähintään 5 °C betonin sisällä ja ulkopinnoilla. Betonin tulee saavuttaa vähintään 5 MPa lujuus ennen kuin se jäätyy.

Nitcal, betonin sitoutumisen kiihdytin, vastavaikuttaa jäätymisprosessiin aikaistamalla betonin lämpötilan nousua ja lujuuden kehitystä. Sopivissa olosuhteissa Nitcalia käyttämällä betonia voidaan valmistaa jopa -10 °C lämpötiloissa.

Nitcal ja natriumnitraatti eivät alenna jäätymispistettä, kun niitä käytetään normaaleissa sitoutumisen kiihdyttämiseen tarkoitetuissa konsentraatioissaan. Jäätymisenestovaikutuksen aikaansaamiseksi tarvitaan korkeampia annoksia.

Vaihtoehtoiset kylmän sään betonointimenetelmät ovat usein kalliita, epäkäytännöllisiä ja ympäristöllisesti haasteellisia, kuten:

  • Lämpimän betonin toimittaminen käyttämällä yhtä tai useampaa tekijää lämmitettynä (esim. varasto, kuuman veden käyttäminen)
  • Betonin suojaaminen lämmitetyllä teltalla, huovilla
  • Käyttämällä suurempaa määrää sementtiä tai pikasementtiä

Yara on vuosien varrella kehittänyt tietämystään Nitcalin jäätymisenestomekanismeista. Olemme myös kehittäneet Superantifreeze-konseptin hyvin kylmiin olosuhteisiin (-15 °C asti)

 

Rikhard Blomqvist
Rikhard Blomqvist
Myyntipäällikkö, Nitrates