Maatalouden päästöt pienemmiksi ja tuottavuus paremmaksi

Yaran Itämeri-sitoumuksen tavoitteena on vähentää pelloilta vesistöihin valuvia typpipäästöjä. Maatalouden ravinnetehokkuutta voidaan parantaa hyödyntämällä parhaita viljelykäytäntöjä sekä uutta teknologiaa.

Yara sitoutuu Itämeri-sitoumuksensa myötä jakamaan tietoa parhaista maatalouskäytännöistä EU:n Baltic Deal -maatilaverkoston kautta. Yaran Baltic Sea Action Groupille tekemä toinen sitoumus on kestoltaan kaksi vuotta. Sitoumus esitettiin Pietarin Itämeri-huippukokouksessa vuonna 2013.

Yara sitoutuu tukemaan EU:n Baltic Deal -maatilaverkostoa, jonka tavoitteena on auttaa viljelijöitä vähentämään tilan ravinnepäästöjä ilman, että tilan tuotanto tai kilpailukyky kärsivät. Hankkeeseen kuuluu 118 tilaa ympäri Itämerta. Lisätäkseen tiedonvaihtoa hyvistä maatalouskäytännöistä Yara järjestää tapahtumia Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Saksassa.

Yara antaa sitoumuksensa puitteissa viljelijöiden käyttöön kolme Yara N-Sensor täsmäviljeylaitetta Suomessa, Puolassa ja Latviassa. Yaran kehittämä traktorin katolle asennettava laite määrittää ajon aikana typen tarpeen ja säätää typpilannoitteen levitysmäärän paikkakohtaisesti. Typen käyttö tehostuu, kun oikea määrä lannoitetta levitetään oikeisiin kohtiin. Näin saadaan parempi sato eikä typpeä kerry maahan tai huuhtoudu vesistöön.

Lue lisää Yaran N-Sensorista

 

Yaran ensimmäinen Itämeri-sitoumus: Itämeren fosforikuormitus pienemmäksi kipsillä

Itämeri-sitoumukset

Yara osallistui Helsingissä vuonna 2010 Baltic Sea Action Groupin järjestämään Itämeri-huippukokoukseen omalla sitoumuksellaan. Yara sitoutui käsittelemään 100 hehtaarin peltoaluetta Lounais-Suomessa kipsipohjaisella tuotteellaan Itämeren fosforikuormituksen vähentämiseksi. Sitoumus sisälsi kipsituotteen ja kuljetuksen sekä pelloille levittämisen.

Yara lunasti lupauksensa elokuussa 2010. Yaran Siilinjärven tehtaalta toimitettiin 10 rekallista kipsituotetta Lounais-Suomeen. Tiistaina 24.8. kipsin levitys aloitettiin Liedossa sijaitsevalla peltoalueella Aurajokeen laskevan Savijoen varressa.  Liedon lisäksi valitut alueet olivat Yläneenjoen varressa ja Nauvon saarella Saaristomerellä. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valitsivat herkät peltoalueet. Yhtensä käsiteltävää peltoaluetta oli noin 120 hehtaaria viidellä eri tilalla ja kipsiä käytettiin yhteensä noin 400 tonnia. Sitoumus perustui Yaran TraP -tutkimusprojektiin, jossa on vuodesta 2008 lähtien tutkittu kipsin käyttöä fosforin sitomiseen pelloilla yhdessä suomalaisten tutkimuslaitosten kanssa.

Lue lisää Yaran P-TraP -projektista

Typpi

  • Typpi on kasvien kasvun kannalta välttämätön ravinne.
  • Typpi on välttämän ihmisile ja eläimille tärkeiden aminohappojen ja proteiinin muodostamisessa
  • Typen puute johtaa usein pienempään ja huonolaatuisempaan satoon. Liiallinen käyttö puolestaan johtaa ylimääräisen typen huuhtoutumiseen vesistöön, jossa se aiheuttaa rehevöitymistä