Fosforilannoitus lisäsi selvästi kevätvehnän satoa ja valkuaispitoisuutta

Riittävä fosforilannoitus on kevätvehnälle tärkeä, jotta kasvusto kehittyy nopeasti ja tuleentuu ajoissa.

Kevätvehnän fosforilannoitus

Koelohko on runsasmultainen ja ravinteet fosforia lukuun ottamatta vähintään tyydyttävällä tasolla ja typpeä on käytetty 160 kg/ha. Kokeessa kaliumlannoitus nosti satoa 320 kiloa.

Fosforilannoitus nosti kevätvehnän satoa selvästi. Jo kahdeksalla fosforikilolla sato nousi 1290 kiloa/ha ja paras sato, 7430 kg, saatiin YaraMila Y 5 -lannoitteella. Tuossa jyväsadossa poistuu typpeä 176 kg, fosforia 25 kg ja kaliumia 33 kg. Typpitase on negatiivinen mutta fosforitase 11 kg/ha. Pääosa tästä fosforista on kuitenkin sitoutunut olkisatoon ja juuristoon.

Lannoitussuositus, jossa fosforitase on nolla, on YaraMila Y 5 -lannoite 500 kg/ha (110-25-25-6) ja lisälannoitus kasvuston tarpeen mukaan YaraBela-lannoitteella, 20–55 kg typpeä/ha.