Kevätvehnä käytti 29 kg fosforia jyväsatoon

Kevätvehnän fosforilannoitus tuotti myös viime kesänä selvän tuloksen.

Tasapainoinen lannoitus tuottaa hyvän sadon ja kannattavuuden, pitää maan viljavuutta yllä ja parantaa peltomaan laatua. Kotkaniemessä fosforilannoitusta nostamalla saatiin kevätvehnälle suuri lisäsato.

30 fosforikilolla lähes 2000 kilon sadonlisä

Satoisien mallasohrien lannoitus vaatii kasvukauden seuraamista

Laureate-ohra

Mallasohrasta saatiin kasvukaudella 2019 hyviä satoja, mutta melko korkeita valkuaistasoja. Suuret sadot vaativat paljon ravinteita, mutta lämmin kesä tulee huomioida typen lisälannoituksessa.

Kotkaniemestä 9000 kilon sato mallasohralaadulla

Syysviljan viljelyyn joustavuutta jaetulla lannoituksella

Syysviljan viljelyyn joustavuutta jaetulla lannoituksella

Kasvukausi 2019 oli syysviljoilla onnistunut. Yara Kotkaniemessä parhaat syysvehnäruudut tuottivat yli 11 tonnin hehtaarisadon.

Korkea satotaso johtaa helposti matalaan valkuaistasoon, joten myllylaatua tavoittelevan tulee huolehtia riittävästä ja oikea-aikaisesta typpilannoituksesta.

Tavoitteena myllyvehnälaatu

Kaura hyötyy lisälannoituksesta

Kaura hyötyy lisälannoituksesta

Yara Kotkaniemen koeruuduilla tutkittiin kesällä 2019 kauran lannoitusta. Uusi Taika-kauralajike tuotti hyvän sadon jo 90 typpikilolla, mutta lannoituksen lisääminen nosti satoa reilusti. Lannoittamalla kaura kahdessa osassa sadonlisää saatiin 1360 kiloa.

Nuppikuormalla 7600 euroa lisää tuottoa kaurasta

Lohkokohtaiset satotiedot auttavat viljelypäätöksissä

Nurmi

MTY Korpelan Maidon pilottilohkojen lannoituskokeiluilla tähdätään hyvään satoon ja tehokkaaseen ravinteiden käyttöön. Mittaamalla satotasot ja laadut lohkokohtaisesti saadaan tärkeää tietoa seuraavan vuoden viljelynsuunnitteluun.

 

Tutustu MTY Korpelan maidon lannoituskokeiluihin

Tavoitteena runsaat sadot

Tavoitteena runsaat sadot

Kaikki kasvit sitovat kasvaessaan hiiltä sekä kasvuston maanpäälliseen osaan että juuristoon. Etenkin juuriston ja kasvijätteiden kautta muodostuva hiili voi sitoutua hyvin pitkäkestoisesti maahan.

 

Vaikuta viljelytekniikalla kasvien hiilensidontaan