Satoisien mallasohrien lannoitus vaatii kasvukauden seuraamista

Mallasohrasta saatiin kasvukaudella 2019 hyviä satoja, mutta melko korkeita valkuaistasoja.

Satoisien mallasohrien lannoitus vaatii kasvukauden seuraamista. Suuret sadot vaativat paljon ravinteita, mutta lämmin kesä tulee huomioida typen lisälannoituksessa.

Mallasohran sadoista ja laaduista on saatu vasta vähän tietoa viime kesältä. Satotasot ovat olleet korkeita, mutta myös mallasohralle liian korkeista valkuaisista on tullut viestiä. Yara Kotkaniemen koetuloksista näkyy, että maasta on vapautunut typpeä tavanomasta enemmän, mikä on nostanut satotasojen lisäksi myös valkuaisia.

Laureate-ohrasta saatiin Kotkaniemen koetilalla yli 9000 kilon sato sekä kahdessa että kolmessa osassa lannoitettuna. Valkuainen pysyi myös mallasohralta vaaditulta tasolla, kun typpeä käytettiin 150 kiloa hehtaarille.  

9050 kilon jyväsadossa (valkuainen 11 %) poistuu typpeä 159 kg, fosforia 32 kg ja kaliumia 48 kg hehtaarilta. Olkisatoon on sitoutunut lisäksi 32 kg typpeä, joten kasvusto on käyttänyt myös maasta vapautunutta typpeä noin 40 kg hehtaarilta. Matalammilla satotasoilla sadon valkuainen olisi noussut yli 11,5 %.

Kylvömäärällä ei vaikutusta satotasoon

Samassa kokeessa oli toisena muuttujana kylvötiheys. Viime kesänä ohrat pensoivat voimakkaasti ja satotulokset osoittavat, että kylvömäärällä ei ollut vaikutusta satotasoon. Ohra käytti käytettävissä olevan kasvutilan tehokkaasti hyväkseen. Valkuainen sen sijaan laski, kun kylvötiheys lisääntyi.

Sertifioidulla Laureate-ohran siemenellä voidaan käyttää alempaa siemenmäärää satotason siitä kärsimättä. Kylvöille on kuitenkin tällöin päästävä normaaliin aikaan, ja lisäksi maan kasvukunto sekä kasvuolosuhteet on oltava hyvät.