Sokerijuurikkaan ravinteiden tarve

Sokerijuurikas tarvitsee pääravinteista eniten typpeä ja kaliumia suuren sadon tuottamiseen. Sokerijuurikas vaatii joitain hivenravinteita, kuten booria, selvästi viljoja enemmän.

Sokerijuurikkaan ravinteiden tarve

Pääravinteet

Sokerijuurikas suosii nitraattityppeä, joten osa typestä tulisi antaa nitraattina. Erityisesti mahdolliset lisälannoitukset kannattaa antaa pelkkänä nitraattityppenä, noin 45 päivää kylvöstä. Runsas kasvukaudella annettu typpi alentaa sokeripitoisuutta, joten typpi tulee antaa ajoissa. Suurin järkevä lisälannoitus määrä on noin 30 kg/ha.

40 tonnin hehtaarisato tarvitsee keskimäärin noin 190 kiloa typpeä, 35 kiloa fosforia, 220 kiloa kaliumia sekä eri määriä muita ravinteita. Kuten alla olevasta taulukosta nähdään, vain osa ravinteista on juuressa. Useita ravinteita on selvästi enemmän lehdissä.

Sokerijuurikkaan ravinteiden otto

Satotaso N P K Na Ca Mg S B Mn
  kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha g/ha g/ha
40 t/ha juurisato 72 14 70 4 20 16 14 200 240
30 t/ha lehtimassa 120 21 150 48 40 18 11 110 170
Koko sato 192 35 220 52 60 34 15 310 410

 

Hivenravinteet

Sokerijuurikas tarvitsee kasvaakseen erityisesti booria, mangaania, sinkkiä ja kuparia. Taulukossa on esitetty ohjeellinen hivenravinnetarve 40 tonnin satotasolla. Lannoitustarve voi olla tätä suurempi, jos hivenravinteiden saatavuus maasta on heikko.

Erityisesti mangaanilannoitustarve kasvaa, kun maan pH on korkea. Mangaaninpuutosongelmat ovat yleisiä, jos ei käytetä sijoituslannoitusta tai hivenpitoista NPK-lannoitetta. Sijoituslannoitus parantaa erityisesti mangaanin satavuutta. Myös boorin ja sinkin saatavuudet paranevat, sillä lannoiterivin ympärillä maan pH laskee.

Hivenravinteiden tarve 40 t/ha satotasolla

Ravinne Ravinnepitoisuus (mg/kg tp) Ravinnetarve (g/ha)
Boori (B) 1.381.84 310
Kupari (Cu) 0.230.46 36
Rauta (Fe) 0.052.30 360
Mangaani (Mn) 0.921.84 410
Molybdeeni (Mo) 0.020.04 2,4
Sinkki (Zn) 0.052.30 280