Hivenlannoituksen merkitys sokerijuurikkaalla

Hivenravinteiden, erityisesti mangaanin ja boorin merkitys sokerijuurikkaan satoon ja laatuun on merkittävä.

Mangaani- ja boorilannoitus ovat lisänneet kokeissa sokerijuurikkaan satoa 310 prosenttia riippuen maan ravinnetilasta. Mangaanin avulla yhteyttäminen on tehokasta, kun taas boori puolestaan varmistaa juurikkaan häiriöttömän kehittymisen ja auttaa terveen ja tasalaatuisen sadon muodostumista.

Hivenlannoitus tulee antaa kevätlannoitteena YaraMila-lannoitetta käyttäen. Tämän lisäksi on syytä käyttää YaraVita-lehtilannoitusta (YaraVita Mantrac Pro, YaraVita Bortrac) kasvukaudella rikkakasviruiskutuksen yhteydessä. Jos lohkolla esiintyy puutosoireita, on syytä tehdä useampia käsittelyitä ohjeen mukaan.

Lisätään ennen Graafi 1 (Hivenlannoituksen merkitys sokerijuurikkaalla)

Vuoden 2014 kokeissa Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksessa hivenlannoituksen antaminen NPK-lannoitteessa (YaraMila Hiven NPK) antoi merkittävän sadonlisäyksen, lähes yhtä suuren kuin mangaanin ja boorin lehtilannoitus.

Lisätään ennen Graafi 2

YaraMila hivenpitoisten NPK-lannoitteiden ja YaraVita-lehtilannoitteiden vaikutus voidaan nähdä jo sokerijuurikkaan lehtien mangaanipitoisuuden nousuna. Yara Megalab -kasvianalyysi auttaa selvittämään mahdolliset piilevät hivenpuutokset jo paljon ennen puutosoireiden syntymistä.