Mangaanin lisälannoitus YaraVita Mantrac Pro -lehtilannoitteella lisää satoa kannattavasti

Peltomaiden mangaanitasot ovat Suomessa alhaisia, erityisesti hyvin kalkituilla sokerijuurikasmailla. Mangaania kasvi tarvitsee mm. yhteyttämiskoneiston toimintaa ja typpiaineenvaihduntaa varten.

Sokerijuurikaan viljelyssä ei ole syytä odottaa hivenravinteiden puutosoireiden ilmaantumista, vaan lehtilannoitus on hyvä ottaa käyttöön rutiininomaisesti osana viljelyohjelmaa. Puutosoireiden ilmaantuessa suuri osa sadosta on jo menetetty.

Sokerijuurikkaan tutkimuslaitoksella 2017 tehdyssä kokeessa YaraVita Mantrac Pro -käsittely lisäsi sokerijuurikkaan satoa 2,32,9 t/ha. Käsittelymäärät olivat 1 ja 2 l/ha. Suhteutettuna ainekustannukseen Mantrac Pro -käsittelyyn sijoitettu 1 euro antoi 46 euroa tuottoa.

Lisätään Graafi 2: Mantrac Pro käsittelyiden vaikutus satoon ja sokeripitoisuuteen. Yara Suomi / SJT 2017. (erillinen Excel -tiedosto)

 

 Yara Suomi / SJT 2017

Sokerijuurikkaasta parempi sato YaraVita Mantrac Pro -lehtilannoituksella