KWS Vinetto hybridirukiista yli 8000 kg/ha sato

Hybridirukiit ovat erittäin satoisia ja niiden ravinnetarve on suuri. Kokeessa käytettiin typpeä 150 kg/ha, mikä on ylin nitraattiasetuksen sallima typpimäärä rukiin kevätlannoituksessa.

Lähde: Yara Kotkaniemi, Kasvuohjelma.

KWS Vineton kasvinsuojelusta saatiin selvää sadonlisää. Moddus EVO -korrensäädettä käytettiin 0,25 l/ha (BBCH 25) ja Elatus Era -tautiainetta 0,6 l/ha (BBCH 39). Keskimäärin sadonlisää kasvinsuojelulla saatiin 560 kg/ha.

Nopeakasvuinen rukiin lannoitus voidaan toteuttaa kertalannoituksena tai jakamalla se kahteen osaan. Jaetussa lannoituksessa toinen lannoitus on tehtävä heti korrenkasvun alussa (BBCH 30), jotta satotaso säilyy korkeana. Satoerot  strategioiden välillä ovat vähäisiä. Tärkeintä rukiin lannoituksessa on turvata kasvustolle riittävästi ravinteita.

Rukiin lannoitus kannattaa tehdä täsmälannoituksena Yara N-Sensorilla, mikäli kasvustossa on aukkoja tai harvoja paikkoja. Puintikosteus kokeelle oli noin 25 prosenttia eikä lakoa ollut.