Rukiin lannoitus

Laajan juuristonsa ansiosta ruis on viljoista tehokkain ravinteiden hyödyntäjä. Kuitenkin hyvän sadon saamiseksi ravinteiden riittävä saanti tulee turvata lannoituksella.

Rukiin lannoitus

Rukiin lannoitus syksyllä

Ruis versoo pääasiassa syksyllä, ja siksi on tärkeää huolehtia kasvuston riittävästä typen, fosforin ja kaliumin saannista. Fosfori on tärkeää myös juurten ja versojen kehitykselle ja siten muiden ravinteiden hyödyntämiselle. Kalium parantaa talvenkestävyyttä sekä rukiin kykyä vastustaa sienten aiheuttamia kasvitauteja. YaraMila Y 6 on toimiva syyslannoite rukiille.

Ympäristötuen mukaan typpeä voi käyttää syksyllä enintään 30 kg/ha. Fosfori- ja kaliumlannoitus tehdään viljavuustutkimuksen perusteella. Yara Kotkaniemessä on mitattu, että ruis ottaa syksyllä typpeä 42 kg, fosforia 6 kg ja kaliumia 33 kg/ha. Rukiin talvehtimista voi varmistaa YaraVita-lehtilannoitteilla. Tavoitteena on juuriston vahvistaminen ja hyvän hiventasapainon varmistaminen kevättä varten.

Rukiin lannoitus keväällä

Syysrukiin kevätlannoitus tehdään aina arvioidun satopotentiaalin mukaan. Koska ruis aloittaa voimakkaan kasvun jo aikaisin keväällä, kannattaa lannoitus yleensä tehdä mahdollisimman varhain. Kevätlannoitukseen käytetään booria ja rikkiä sisältävää YaraBela Suomensalpietaria tai moniravinteista YaraMila-lannoitetta, kun tarvitaan lisää fosforia hyvään satoon.

Jos kevään typpilannoitus osoittautuu sato-odotuksiin nähden liian alhaiseksi, lisälannoitus tehdään korrenkasvuvaiheessa. Täsmälannoitus Yara N-Sensorilla sopii syysrukiin lannoituksen tarkentamiseen. Hivenravinteiden riittävyys kannattaa varmistaa mailla, joiden pH on luokassa hyvä tai parempi. Rukiin riittävä kuparinsaanti lisää siitepölyn määrää ja elinvoimaa, minkä avulla se lyhentää heilimöintiaikaa ja vähentää torajyväsaastunnan riskiä. Myös boorin on todettu vähentävän torajyväisyyttä.

Syysrukiin lannoitusohjelma