Fosfori maaperässä

Fosfori liikkuu maassa erittäin huonosti ja sen saatavuutta rajoittavat alhainen pH, etäisyys kasvin juurista sekä maan lämpötila.

Fosforia on maassa kolmessa eri muodossa; heti käyttökelpoisena, maasta vapautuvana ja maahan sitoutuneena. 

Maan lämpötilan vaikutus fosforin saatavuuteen

Kasvi ottaa fosforin juuren läheltä

Kasvit ottavat fosforia maasta 1-2 mm päästä juuresta. Fosforin otto on 10 kertaa heikompaa kuin nitraattitypen (NO3), joten sen saanti edellyttää hyvin kehittynyttä juuristoa, hyvää viljavuusfosforipitoisuutta maassa sekä tasaista ja riittävää fosforilannoitusta.

Fosforin satovaste

Fosforin satovaste riippuu maan viljavuudesta. Alhaisen viljavuusfosforin mailla saadaan fosforilannoituksella korkeammat satovasteet. Kuitenkin pH:n rajoittama fosforin saatavuus ja fosforin vähäinen liikkuvuus maaperässä, etenkin kylmissä ja märissä olosuhteissa keväällä, aiheuttaa usein fosforin puutetta myös hyvän fosforitilan mailla. Tutkimukset osoittavat, että keväinen fosforilannoitus parantaa typpilannoituksen satovastetta jopa korkean viljavuusfosforin mailla. 

 

Vasemman puolinen italian raiheinäkasvusto on saanut kaikkia ravinteita tasapainoisesti. Oikean puolinen kasvusto on saanut kaikkia muita ravinteita paitsi fosforia. Kuvasta näkyy, että sen kasvu on kärsinyt selvästi.

 

Fosforin kierto: kivestä lannoitteeksi

Fosforin kierto