Fosfori

Fosforilla on tärkeä rooli kasvin monissa aineenvaihdunta- ja entsyymitoiminnoissa. Vaikka fosforin tarve on typpeen verrattuna alhainen, niin sen saanti on välttämätöntä. Se nopeuttaa ja parantaa kasvua ja se on tärkeä sadon lisäykselle.

Fosfori liikkuu maassa erittäin huonosti

Fosfori liikkuu erittäin huonosti maassa ja sen saatavuutta rajoittavat alhainen pH, etäisyys kasvin juurista sekä maan lämpötila. 

Maan pH-luvun vaikutus fosforin käyttökelpoisuuteen

Fosforia on maassa kolmessa eri muodossa; heti käyttökelpoisena, maasta vapautuvana ja maahan sitoutuneena.

 

Maan lämpötilan vaikutus fosforin saatavuuteen

Tutkimukset osoittavat, että maan lämpötilalla on suuri merkitys fosforin saatavuuteen.

Kasvi ottaa fosforin juuren läheltä

Kasvit ottavat fosforia maasta 1 - 2 mm päästä juuresta. Fosforin otto on 10 kertaa heikompaa kuin nitraattitypen (NO3), joten sen saanti edellyttää hyvin kehittynyttä juuristoa, hyvää viljavuusfosforipitoisuutta maassa sekä tasaista ja riittävää fosforilannoitusta.

Fosforin satovaste

Fosforin satovaste riippuu maan viljavuudesta. Alhaisen viljavuusfosforin mailla saadaan fosforilannoituksella korkeammat satovasteet. Kuitenkin pH:n rajoittama fosforin saatavuus ja fosforin vähäinen liikkuvuus maaperässä, etenkin kylmissä ja märissä olosuhteissa keväällä, aiheuttaa usein fosforin puutetta myös hyvän fosforitilan mailla. Tutkimukset osoittavat, että keväinen fosforilannoitus parantaa typpilannoituksen satovastetta jopa korkean viljavuusfosforin mailla.

Vasemman puolinen italian raiheinäkasvusto on saanut kaikkia ravinteita tasapainoisesti. Oikean puolinen kasvusto on saanut kaikkia muita ravinteita paitsi fosforia. Kuvasta näkyy, että sen kasvu on kärsinyt selvästi.

Fosforista energiaa

Yara Suomen johtava agronomi Juha Liespuu kertoo miten fosfori vaikuttaa kasvin kehitykseen
ja esittelee sen puutteesta johtuvia tuntomerkkejä. Fosforilannoituksella nostetaan satotasoja!

Maailman puhtainta apatiittiä Siilinjärveltä
Maailman puhtainta apatiittiä Siilinjärveltä

Maailman puhtainta fosforia

Suomessa valmistettujen YaraMila-lannoitteitteiden fosforin raaka-aineena käytetään Siilinjärveltä louhittua maailman puhtainta apatiittimalmia. Valitse peltoosi Yaran lannoitteet, ja varmista peltomaiden puhtaus myös tulevaisuudessa.